Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Amazing Team

Assignment: Slnečník a ultrazvuk

Možnosť A

Slnečník

V tejto možnosti má slnečník štyri pohyblivé ramená napojené na vrch slnečníka, podopreté štyrmi menšími ramenami, ktoré sú vedené zo stredov ramien na posuvný kĺb, ktorý sa posúva po tyči pomocou šnúrky, ktorá je ku nemu priviazaná. Šnúrka vedie od posuvného kĺbu na vrch slnečníka cez celú stojanovú tyč až do podstavca kde končí namotaná na zmotorizovanej cievke.
Senzor: Namiesto senzoru som použil slnečný kolektor zapojený do Energymeter-u, ktorý je zapojený ako senzor do EV3 riadiacej jednotky. Slnečný kolektor sníma jas svetla a energymeter určí vo Voltoch koľko energie kolektor vytvára a tieto údaje posiela riadiacej jednotke, ktorá potom už len otočí motorom. Ale pretože po zasvietení svetla sa slnečný kolektor musí najprv zahriať, sa slnečník otvára a zatvára s menším oneskorením.

Slnečník

Možnosť B

Náš druhý slnečník samozrejme tiež funguje na princípe radiálnych ramien, ale má ich 6. Otvára a zatvára sa pohybom jeho vrchnej časti nahor a nadol, ktorou pohybuje tak, že M-motorom zaťahuje alebo vytláča kábel zapojený do svetelného senzoru z podstavy. Tieniacu plochu má ako aj naše prvé riešenie z modrého krepového papiera, v jej strede má malý otvor, cez ktorý sníma okolité svetlo NXT svetelným senzorom, ktorý je uložený v strede slnečníka.

Ultrazvuk

Najprv sme si zistili aký predmet náš senzor vidí najpresnejšie aj vo vysokej vzdialenosti, potom sme pomocou tohto predmetu zisťovali tvar ultrazvukového signálu senzora. Vždy sme skúšali kde maximálne môže byť položený predmet aby ho senzor dokázal zaznamenať, a miesto sme si označili. Potom sme senzor otočili o 90 stupňov a zopakovali sme to, aby sme poznali aj výšku ultrazvukového signálu. Nakoniec sme zistili že má viac-menej nepravidelný tvar, ale asi najviac sa to podobá na kužeľ. Zistili sme že aby bol predmet zaznamenateľný naším ultrazvukovým senzorom, buď musí byť asi 2-3cm široký alebo musí byť v pohybe.

Pokúšali sme sa postaviť aj robota, ktorý by ultrazvukový signál senzora dokázal zakresliť, ale nebol dostatočne presný, nemali sme dostatok času a navyše mu nepísalo pero, takže vám posielame len čiastočné riešenie s robotom. Údaje si posielali ce bluetooth.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: slnečník, ultrazvuk.

1. Slnečník má peknú konštrukciu, páči sa mi riešenie so solárnym článkom - s takýmto slnečníkom by ste určite v krajinách, kde občas pečie slnko a občas prší a fučí a kde nie je prístup elektriny zarobili. Chýba nám fotka tímu. 2.5 b Ultrazvuk ste pomerali veľmi pekne, Škoda, že sa nepodaril pokus s kresliacim robotom, to by bolo veľmi zaujímavé. Páči sa mi, že ste merali aj aká má byť veľkosť detekovaného objektu. 3b

2. Slenčník - 3b Páči sa mi šnúrka schovaná v nohe slnečníka. Ultravzuk - 2,8b Hodilo by sa výsledky podrobnejšie zmerať a zdokumentovať.

3. Dobre spravený slnečník. (3 body) Výborne spravený ultrazvuk. Super, že ste použili rôzne predmety na zistenie tvaru, ale mohli ste aj napísať ako vyzerali. Nápad zo zakreslením tvaru pomocou robota sa mi veľmi páči, je škoda, že ste to nestihli. (3 body)

4. Za obe úlohy získavate 3b. Oceňujem výrobu až dvoch rôznych slnečníkov.

Tvorivosti nie je nikdy dosť. Tešíme sa na vaše ďalšie riešenia!

Nevyužité body: doteraz: 2.6875 , spolu: 2.6875 + 2.825 = 5,5125