Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Ladybirds

Assignment: Slnečník a ultrazvuk

1: Náš dáždnik poháňa motor, ktorý otáča pásom uprostred dáždnika. Na páse je pripevnený prstenec, okolo ktorého sú na kĺboch pripevnené tyče. Keď sa pás otáča tieto tyče vytláčajú ramená dáždnika, takže dáždnik sa otvorí. Nad pásom, medzi ramenami je svetelný senzor, ktorý spúšťa motor a teda otvára alebo zatvára dáždnik podľa toho či je svelo alebo tma. 2: Senzor sme pripevnili na stojan a naprogramovali tak aby zapípal keď niečo zaznamená. Pred senzor sme pripevnili podložku zo štvorčekového papiera 42,5 x 15 cm. Vyznačili sme si pomocné čiary každých 2,5 cm na dlhšej strane a každých 1,5 na kratšej strane. Najprv sme zisťovali či sa lúč rozširuje smerom dole: Postupne sme každých 5 cm priamo pred senzorom umiestnili stĺp z lega. Pridávali a odoberali sme kocky aby sme našli hranicu kde končí lúč. Potom sme zisťovali či sa lúč rozširuje smerom do strán: Postupne sme každých 2,5 cm pozdĺž dlhšej strany podložky pokladali stĺp z lega. Vždy sme ho pomaly posúvali smerom k stredu podložky, dokým ho senzor nezaznamenal. Pomocou mriežky na podložke sme zapísali ako ďaleko od stredu bol stĺp zaznamenaný. Výsledky merania: Z údajov sme vytvorili grafy a zistili sme, že lúč sa rozširuje do strán aj smerom dole priamo úmerne k vzdialenosti od senzoru. Do strán sa rozširuje približne o 0,5 cm za 2,5 a smerom dole približne o 1,5 cm za 2,5 cm. (podrobnejsie foto robotov je vo videu)

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: slnečník, ultrazvuk.

1. Takmer dokonalá kópia slnečníka. Veľmi pekná konštrukcia. Nabudúce prosím pridajte aj fotky, video nám nestačí. 3b. Ultrazvukové meranie je veľmi pekne spracované, zmerali ste skoro všetko, čo sa dalo, k dokonalosti chýba aby ste skúsili zistiť aké najmenšie sú rozmery detekovaného objektu. 2.8b

2. Za obe riešenia získavate 2,8b. Riešenia sú kreatívne a zaujívavé. Pekne ste sa pohrali aj s vizuálnou stránkou. Chýba mi však fotka tímu.

3. Slnečník - 3b Páči sa mi použitie pásu. Ultrazvuk - 3b Prehľadne zdokumentované merania.

4. Výborná a dobre prepracovaná konštrukcia slnečníka. Jedna vec, ktorá by sa ešte dala pridať, je zastavovanie zdvíhania/klesania na senzor, ale aj tak super.(3 body) Ultrazvuk je tiež spravený výborne, mohli ste ešte skúsiť zistiť aké malé môžu byť objekty, kým ich ultrazvuk prestane snímať. (2.8 boda)

Máme z vás veľkú radosť, kým vás to baví, pokračujte! Ešte jeden tip: keď do kĺbov, ktoré spájajú podporné osky s tými, ktoré nesú papier, použijete svetlé spojky a nie tmavé, tak to bude mať menší odpor (svetlé sa pretáčajú voľne, tmavé nie).

Nevyužité body: doteraz: 1.675, spolu: 1.675 + 2.85 = 4.525