Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: GYMKÁČI

Assignment: Slnečník a ultrazvuk

Dobrý deň a sme tu znova. Dnes Vám prinášame riešenie 1. časti druhého zadania a to Slnečníky. Schéma tohto slnečníka je taká, že motor premení svoj otáčavý pohyb na pohyb posuvný a keď zatlačí a) hore: slnečník sa zavrie b) dole: slnečník sa otvorí Prepáčte, že sme nepoužili papier, ale v tejto veľkosti sme mali len výkresy alebo spojené kancelárske papiere. Použili sme teda obrus. Okrem neho nič okrem Lego kociek. Dúfame, že bolo vo videu a fotkách všetko pochopiteľne ukázané. Program3: Program funguje na kolá - ak zasvieti svetlo otvorí sa a naopak Program4: Funguje na tom že počíta otáčky motora a podľa toho či svieti sa buď otvorí alebo zatvorí. -na videu Program5: Motor stále ide buď hore alebo dole. Podľa Slnka. Presný opis fungovania: Otvorenie: Zatlačí dole o platformu a dostane držiace tyče do vodorovnej polohy Zatvorenie: Zdvihne hore a tyče vlastnou váhou spadnú dole.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: slnečník.

1. Skúste nabudúce trocha lepšie fotky. Stačí viac svetla a hneď bude obrázok jasnejší. Konštrukcia je pekná a spoľahlivá. 3b

2. Funguje, 3b.

3. Mohli ste zdokumentovať otvárací mechanizmus aj na video, ale inak je to spravené dobre. 3b

4. Za dáždnik dostávate 3b. Páči sa mi vaša kreativita s otvárajúcim sa a zatvárajúcim sa dáždnikom do hudby :)

A čipka na tienidle je kde? :-) Tešíme sa na vaše ďalšie riešenia!

Nevyužité body: doteraz: 0, spolu: 0