Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: GAB.sc tím

Assignment: Slnečník a ultrazvuk

Robot má 2 stredné motory, ktoré sa pohybujú naraz do 2 opačných smerov, tým otvárajú a zatvárajú slnečník. Farebný senzor v pravidelných časových intervaloch meria intenzitu svetla. Program zapisuje do „kufríku“, či je slnečník otvorený alebo zatvorený a podľa nameranej intenzity svetla a podľa toho sa otvára a zatvára. 1. Ak je v kufríku zapísané, že je slnečník otvorený a zhasneme svetlo, slnečník sa zatvorí a zapíšeme to do kufríka. 2. Ak je v kufríku zapísané, že je slnečník zatvorený a zasvietime svetlo, slnečník sa otvorí a zapíšeme to do kufríka. 3. + 4. Ak je v kufríku, že je slnečník otvorený a slnečník je otvorený a je dostatok svetla, slnečník sa nezačne otvárať. To isté platí aj v opačnom prípade.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: slnečník.

1. Za úlohu so slnečníkom získavate 3b. Máte prehľadný program s premysleným riešením.

2. Program je pekný, ale so slnečníkom ste si mohli dať aj viac práce. 2b

3. Váš robot zvláda otváranie a zatváranie, ale podstatnou časťou tejto úlohy bolo skonštruovanie slnečníkového mechanizmu z Lega. 1b

4. Dobre spravené, ale súčasťou úlohy je aj skonštruovať slnečník, čo ste nespravili. 2b

V jednoduchosti je sila, ale netreba to preháňať. Tešíme sa na vaše ďalšie riešenia!

Nevyužité body:

doteraz: 0, spolu: 0