Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: RobotSapiens

Assignment: Slnečník a ultrazvuk

Slnečník Náš slnečník má tri senzory a jeden motor. V strede má vodiacu tyč , na ktorej je pohyblivý držiak na spodnú časť ramien. Na ramenách je uchytená papierová časť slnečníka. Robot má štyri ramená. Pohyblivý držiak má zvrchu prichytenú gumičku a tá ho ťahá smerom nahor, zo spodu má šnúrku napojenú na cievku, ktorá je napojená priamo na motor. Slnečník má na hornej časti svetelný senzor, ktorý zaznamenáva či svieti slnko, alebo je zamračené. Taktiež má dva tlačidlové senzory, ktoré zaznamenávajú či je slnečník otvorený, alebo zatvorený. Program Program tvorí jedna podmienka, kde je zadané , že ak svieti slnko slnečník sa otvorí a naopak, keď je zamračené tak sa automaticky zatvorí. Ultrasonic senzor Naše riešenie z merania tvaru ultrazvukovej vlny spočívalo na zmeraní jej hraníc v rôznych vzdialenostiach od ultrazvukového senzora. Najskôr sme odmerali šírku ultrazvukovej vlny. Zistili sme, že 20 cm od senzora je šírka ultrazvukovej vlny 9 cm. Vo vzdialenosti 40 cm je to 15 cm . Z týchto dvoch konštánt sa dá vypočítať akú šírku má ultrazvuková vlna v akejkoľvek vzdialenosti. Potom sme zmerali výšku ultrazvukovej vlny. Tú sme merali pomocou dvoch pravítok na tabulu. Zistili sme, že rovnako vo vzdialenosti 20 cm od senzora je výška ultrazvukovej vlny 9 cm a vo vzdialenosti 20cm je to 15 cm . To znamená , že tvar ultrazvukovej vlny je pravidelný kužeľ a uhol pod akým ide je 26 stupňov.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: slnečník, ultrazvuk.

1. Veľmi pekná konštrukcia, páči sa mi doplnenie senzormi. Škoda, že ste nepridali aj nejaké fotky (robot aj team). Video skúste nabudúce nakrúcať naležato, takto sa to nepríjemne pozerá. 3b Ultrazvuk je celkom pekne spracovaný, ale nemerali ste veľkosti objektov. Nejaký graf alebo obrázok by sa tiež zišiel 1.5b

2. Za obe úlohy získavate 2,5b. Chýbajú vám fotky tímu ako aj robotov. Oceňujem kreativitu.

3. Slnečník - 3b Ultrazvuk - 2,8b Pekne zdokumentované merania

4. Výborne spravený slnečník, super použitie senzorov. (3 body) Úloha 2 krásne zdokumentovaná, ešte ste mohli skúsiť zitiť, aký malý môže byť predmet pred tým ako ho prestane zaznamenávať.(2.8 boda)

Vytrvalosť ruže prináša. Tešíme sa na vaše ďalšie riešenia!

Nevyužité body: doteraz: 2.025, spolu: 2.025 + 2.4 = 4.425