Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: DOPATA

Assignment: Slnečník a ultrazvuk

Dobrý deň, riešenie úlohy 1 - slnečník: chvíľu sme sa potrápili, ale nakoniec sme vyriešili peknú konštrukciu slnečníka. Na otváranie sme použili stredný motor, pre istotu cez 2x spomalený ozubený prevod, aby sme mali dosť sily na páku, ktorá dvíha otváranie. Program sme prispôsobili na svetelné podmienky našej lampy ako slnka. riešenie úlohy 2 - ultrazvuk: Na túto úlohu sme použili len čítanie senzora z kocky. Najprv sme merali na zemi v rovine (čo znamená 2D). Zistili sme ze senzor na kratšiu vzdialenosť meria približne v uhle až 80° museli sme ale predmetom (knihou) otáčať aby sme našli správnu polohu na odrazenie vln, ale namerane hodnoty vzdialenosti boli dosť nepresne. Otočili sme senzor vertikalne a overili sme ze aj v tejto polohe meria približne rovnako, čo vytvorilo predpoklad že meria ako kužeľ, to sme potom overili tak že sme robota položili na stôl a merali sme v priestore (3D). To sme ale uz nezaznamenavali presne len sme to odhadom potvrdili.

Photos:

Videos:

Programs:

  Rating:

  Riešené úlohy: Slnečník a ultrazvuk

  1. Za slnečník získavate 2 b, pretože vám chýba program. Za ultrazvuk získavate 1 b, pretože nebol odovzdaný program ani sprístupnené video

  2. Ultrazvuk - celkom pekné, ale chýba program aj video, ale za snahu 2 b Dodatočne vypátranie dokumentácie na YouTube je super, slnečník je perfektný, so zohľadnením toho, že sme si video museli vyhľadať sami: 2 b.

  3. Slnečník pekne napodobňuje otváranie skutočného. 3 b. Výsledky merania ultrazvuku by bolo dobré viac zdokumentovať. 2 b.

  4. Riešenie úlohy 1 je super, ale neodovzdali ste program, čo je nutné ak chcete získať 3 body. Takisto ste sprístupnili video až po deadline, teraz vám za to nestrhnem body, ale nabudúce si na to dávajte pozor (2.3 boda). Druhá úloha je spravená pekne, mohli ste ešte vyskúšať, aký malý môže byť objekt, než ho senzor prestane zaznamenávať (2.5 boda).

  Nevyužité body: 2.85 + 1,875 = 4.725