Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: LNX robots

Assignment: Slnečník a ultrazvuk

Pri riešení sme použili našeho Lego sumo robota. Robot mal dva senzory, ktoré sme chceli porovnať. Snažili sme sa zistiť v akej vzdialenosti dokáže spozorovať svojho súpera. Namiesto súperiaceho robota sme použili krabicu výšky 12cm a šírky 12cm (lego sumo umožňuje max pôdorys robota 15x15cm). Krabicu sme položili do vzdialenosti 10, 20, 40, 60, 80 a 100cm. Zistili sme akú vzdialenosť vypisuje v takejto polohe senzor robota - jednoduchý program vypisoval vzdialenosť podľa jedného a druhého senzora. Na papierovú podložku sme zakresľovali ľavý (krížik) a pravý (kruh) kraj krabice - červenou sú výsledky ultrasonic senzora. Potom sme posúvali podložku vľavo a vpravo a snažili sme sa zistiť, kde ešte robot uvidí krabicu v rovnakej vzdialenosti (s rovnakou hodnotou na displeji). Zistili sme, že robot vidí ultrasonic senzorom krabicu do vzdialenosti viac než 200 cm. Do vzdialenosti 100cm videl krabicu aj keď sme ju posúvali 25cm naľavo alebo napravo. Pokus sme zopakovali s infrared senzorom - robota sme posunuli tak, aby bol senzor na rovnakom mieste a výsledky sme zakreslili zelenou fixkou na rovnaký papier. Zistili sme, že robot vidí infrared senzorom krabicu len do vzdialenosti 80cm a kužeľ je užší.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: ultrazvuk.

1. Pekné meranie, škoda, že ste neskúšali aj aký najmenší môže byť predmet. 2.5b

2. Pekne znázornené porovnanie ultrazvuku a infračerveného senzora. 3b

3. Dobre spravené, mohli ste ešte skúsiť zistiť, aké malé môžu byť predmety, než ich senzor prestane zaznamenávať, 2.8 b

4. Za úlohu s ultrazvukom získavate 2.8b. Chýba vám fotka tímu. Nabudúce by nás potešilo, ak sa na videu niečo komplikované deje, aby ste k tomu aj nahovorili slovný doprovodný komentár, alebo aspoň hovorili, čo robíte.

Záhoráci dotoho! :-) Tešíme sa na vaše ďalšie riešenia!

Nevyužité body: doteraz: 0, spolu: 0