Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: Amazing Team

About the team:

Assignment: Hockey and calibration

Možnosť A

Robot má vpredu umiestnené 3 "vyhľadávacie" senzory - na každej strane 1 ultrazvukový (vpravo EV3, vľavo NXT),a zhora jeden infračervený (IR). Ultrazvukovými senzormi vyhľadáva puk a ľavým potom aj bránku, infračerveným zisťuje či už má puk dostatočne blízko aby sa mohol otáčať bez toho aby mu puk vykĺzol. Zospodu má robot jeden farebný senzor, ktorým vyhľadáva prvú čiernu čiaru. Medzi ultrazvukovými senzormi má umiestnené rameno (hokejku) napojené na M-motor, ktorým strieľa puk do bránky.
Program: Robot najprv ide dopredu až kým nezaznamená čiernu čiaru, potom sa začne otáčať doprava až kým neuvidí puk, keď ho zaznamená vyrazí dopredu a podľa toho či ho vidí pravým, ľavým alebo oboma ultrazvukovými senzormi ide rovno, mierne doprava alebo mierne doľava. Kvôli tomu, že má oba ultrazvukové senzory na strane (otočené o 90°), keď je puk bližšie ako 6cm už ho nevidí, takže vtedy ho zaznamenáva infračerveným senzorom. Keď robot puk zaznamená aj infračerveným senzorom, prejde trochu dopredu, a začne sa otáčať doľava a hľadať bránku. (Kvôli tomu, že pri otáčaní má puk pred pravým senzorom, bránku vyhľadáva iba tým ľavým-NXT.) Keď nájde bránku (jej pravú nohu), otočí sa ešte trochu doľava aby bol otočený na stred bránky, a potom ešte trochu doprava aby mal puk uprostred (pred ramenom). Nakoniec puk vystrelí do bránky a zaznie zvuk fanfár.

Možnosť B

Robot má vpredu pohyblivé rameno na strieľanie napojené prevodom pre vyššiu rýchlosť, vedľa ktorého sú dve naklonené ramená pre prípadné nepresné otočenie robota o 180°. Vzadu má otočný ultrazvukový senzor na vyhľadávanie puku a brány a nad ním naklonený infračervený senzor na zaznamenanie vzdialenosti puku od robota. Vzadu má tiež dva farebné senzory na zarovnanie o čiernu čiaru.
Program: Robot najprv ide k prvej čiernej čiare o ktorú sa zarovná pomocou farebných senzorov, potom otočným senzorom zistí na ktorú stranu je od neho puk, túto informáciu taktiež využije pri mierení na bránu. Otáča sa na stranu na ktorú je puk, kým ho nezaznamená pred sebou, potom ide dopredu až kým nie je v správnej vzdialenosti, otočí sa o 180° a uchopí puk predným ramenom. Otáča sa na mieste kým nezaznamená nohu brány,potom sa otočí o 180° a ešte o trochu viac alebo menej podla toho na ktorej strane bol na začiatku puk, pustí ho, vycúva, založí rameno do pôvodnej polohy, ide zase späť k puku a vystrelí na bránu.

Kalibrácia:

Náš robot má 2 EV3-farebné senzory v iných výškach a s iným tieňom (s inými sveteľnými podmienkami), a preto na rovnakom mieste zaznamenajú iné hodnoty.
Program 3.úlohy: Robot vždy píše na display-i akú farba sa práve nastavujeme (kalibrujeme), naľavo na zadnom senzore a napravo na prednom senzore. Keď zadáme maximum (100%-biela) aj minimum (0%-čierna) odrážaného svetla oboch senzorov, tak ich robot podľa daných hodnôt nakalibruje, a hodnoti si zapíše do súboru aby ich mohol použiť aj po vypnutí programu. Potom nastáva "ukážka", toje fáza programu keď robot ukazuje na display-i hodnoty, ktoré vidia nakalibrované senzory, potom som vipol program a "ukážku" som zapol aj ako samostatný program, aby som predviedol že hodnoty sa uložili. Ako som spravil kalibráciu na druhý senzor si môžete prečítať v programe.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: hokej, kalibrácia.

1. Za obe úlohy získavate 3b. Dali ste si na oboch úlohach poriadne záležať, čo oceňujem :) Páči sa mi, že robot dokáže puk aj vystreliť a dať gól:)

2. Hokej - 3b Oba roboty fungujú pekne. Páči sa mi, že ste ukázali aj pokusy kde robot minul (lepšie ako tváriť sa, že je dokonalý) Kalibrácia - 3b Pekný program

3. Výborná práca. V úlohe 1 sú oba roboty spravné skvele, ale viac sa mi páči možnosť jedna, aj keď druhý robot je viac premakaný. Dôvodom je, že aj ked nie vždy trafí, pri strieľaní na bránu, je to istejšie ako sa otáčať o 180 stupňov, lebo motory nie sú úplne presné a vzniká tak odchýlka. (3 body) Úloha 2 je tiež spravená super. Síce sa zdá, že rozdiel v hodnotách nie je veľký, je vždy lepšie nakalibrovať si senzor na mieste súťaže ako sa spoliehať na to, že bude fungovať správne aj bez úprav hodnôt. (3 body)

4. Hokej je pekné riešenie, veľmi sa mi páči, že ste vymysleli kombinované snímanie dvoma senzormi, tam kde jeden končí, začína druhý. To je výborný nápad! Hokejista strieľa úplne výborne, aj ten mechanizmus je perfektne vymyslený. 3b. Kalibráciu ste spravili tiež pekne, škoda že ste nás nechali čítať si výsledky z displeja, mohli ste skúsiť nejakú tabuľku alebo graf. 2.8bNevyužité body: 5.5125 + 2.95 = 8.4625