Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: Wally team

About the team:

Assignment: Hockey and calibration

Robot používa dva motory na pohyb a jeden motor na vystrelovanie puku. Svetelným senzorom na spodku robota robot vidí, či dosiahol čiaru. Infrasenzorom v režime Proximity hľadá puk, v režime IR Beacon Heading potom nájde bránku a presný smer odpalu puku. Gyrosenzor pomáha robotovi určiť smer rovno. Robot najprv príde na čiaru do stredného pásma. Pokúsi sa nájsť puk. Ak sa mu to nepodarí, ide do ľava a hľadá puk tam. Ak ani tam nenájde puk, otočí sa a ide hľadať puk do pravej strany. Ak robot puk nájde, pomocou predných zhŕňačov si ho vloží medzi kolesá sa posunie sa na útočnú čiaru stredového pásma. Ak je vľavo alebo vpravo, otočí sa a príde pred bránku. Pripraví si puk na odpal, otočí sa a odpáli ho do bránky takou silou, že aj IR Beacon sa posunie dozadu.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: hokej.

1. Riešili ste iba úlohu s hokejistom, za ktorú získate 3b. Páči sa mi mechanizmus strielania gólu. Odporúčam popremýšľať nad programom, ktorý by umožnil rýchlejší pohyb robota.:)

2. Hľadanie puku je spravené skvele, bohužiaľ úloha bola myslená tak, že bránu treba nájsť tiež pomocou bežných senzorov a nie ju označovať IR vysielačom, ktorý v tomto prípade úlohu príliš zjednodušuje. 2.5b

3. Váš hlavný hľadací cyklus beží najviac 3 krát. Nemohlo by sa stať, že by mu tieto 3 presuny nestačili a ostal by bez puku? 2.9b

4. Pekné riešenie, aj keď možno by sa dalo vymyslieť miesto na ten vystrelovač vpredu, aby sa nemusel otáčať. Úloha splnená, 3body.

Nevyužité body: 0