Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: RobotSapiens

About the team:

Assignment: Hockey and calibration

Hokejista: Konštrukcia nášho hokejistu sa skladá z dvoch proti sebe idúcich ramien v prednej časti, ktoré zabezpečujú streľbu puku na bránu. Ďalej z dvoch ultrasonick senzorov, z ktorých jeden zaznamenáva polohu puku a druhý hľadáva bránku. Program robota je nasledovný : robot ide dopredu až pokiaľ neuvidí farebným senzorom čiernu čiaru. Potom sa otáča pokiaľ neuvidí senzorom puk. Následne otvorí ramená, ide vpred a zachytáva puk až pokiaľ nezaznamená farebným senzorom čiernu alebo červenú čiaru.Ramená potom zatvorí a otáča sa až kým neuvidí tyčku brány . Otvorí ramená, ide vzad, zatvorí ramená , ide vpred a keď uvidí čiernu čiaru vystrelí puk a dá gól. Snímač odtieňov šedej: Robot sa skladá z jedného statického svetelného senzora, ktorý sníma odraz svetla od vzoriek odtieňov čiernej. Program: Program funguje nasledovne. Najprv nasníma chybnú hodnotu, ktorú vidí senzor. Následne k nej pripočíta 38, čo je rozdiel bielej, ktorú senzor nasníma od skutočnosti. Potom číslo zapíše do premennej1 . Premennú odpočíta od čísla 100 a tým získa poradie na číselnej osi a to vynásobí číslom 1,7805 a zapíše do premennej2 . Potom od premennej1 odpočíta premennú2 a dostane pravú hodnotu odrazu svetla od vzoriek čiernej. Nenakalibrovali sme robota cez kalibračný blok, lebo sme mali málo času a pokladali sme za zbytočné skúšať či robot je presnejší pred alebo po kalibrácií , lebo je jasné že presnejší je robot po kalibrácií.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: hokej, kalibrácia.

1. Za obe úlohy získavate 2,8b. Chýba vám fotka tímu. Inak sa mi páči ako ste sa vyhrali, či už s hokejistom alebo aj s kalibráciou.

2. Úloha 1 je spravená dobre a nie je čo na nej vyčítať. (3 body) V tej dvojke ste, ale mali práve porovnať hodnoty pred a po kalibrácii. Funkcia je fajn ale bojím sa, že bude fungovať len pre konkrétny senzor resp. kocku, pretože základné hodnoty sa môžu meniť a je preto oveľa spoľahlivejšie použiť kalibráciu.(2 body)

3. Hokej - 2,9b Zaujímavé použitie ramien na držanie aj strieľanie puku. Hodilo by sa nahrať viac pokusov, aby bolo vidno že zvládne nájsť puk aj na iných miestach. Kalibrácia - 0,5b Vzorec, ktorý ste vymysleli funguje, ale pri iných svetelných podmienkach by ho bolo treba napísať nanovo. To je práve to, čo robí funkcia kalibrácia. Po zistení bielej a čiernej farby si vypočíta vzorec, ktorý prevedie analógové hodnoty zo senzora do čísel od 0 po 100.

4. Hokejista má výbornú konštrukciu a vyzerá veľmi dobre, aj popis je super. Žiaľ v zadaní bolo vyslovene napísané, že treba ukázať viac pokusov a nie len jeden, ktorý (možno náhodou) vyjde. Takto len 2b, škoda. Kalibrácia je tiež pekne spravená, škoda že ste nám namerané hodnoty neukázali v nejakej tabuľke alebo na grafe. Úloh v zadaní ale bolo trocha viac, toto je za 1 bod.

Nevyužité body: 4.5375 + 1.575 = 6.1125