Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: ZS Dunajska Luzna

Assignment: Efektívne doplnky a meranie vzdialenosti

Riešili sme len úlohu č.2. Postavili sme jednoduchého dvojkolesového robota s dvoma motormi. Použili sme ultrazvukový senzor na meranie vzdialenosti, gyroskop pre meranie natočenia a tlakový senzor pre príchod k stene. V časti A robot najprv spraví celú otočku a hľada ultrazvukom najbližšiu stenu. Jej smer si zapamätá. Potom sa natočí tým smerom a príde k stene. Ak nenájde spoľahlivo najbližšiu stenu, tak začne robiť špirálu až kým nenájde nejakú stenu. Kvôli tom bol ultrazvukový senzor na boku a nie vpredu. Potom skúsi znova spraviť otočku a príde k najbližšej stene. V časti B má robot ultrazvuk vpredu. Najprv nájde najbližšiu stenu a zapamätá si jej smer. Potom odmeria vzdialenosť k ostatným stenám tak, že sa otočí postupne trikrát o 90 stupnňov a skúsi prísť až k stene. Následne sa vráti na začiatok, otočí sa k najvzdialenejšej stene a príde k nej.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: Meranie vzdialenosti

1. Riešili ste iba úlohu s meraním vzdialenosti, za ktorú získavate 3 b. Fotky, program, popis ako aj video je v poriadku. Oceňujem dve verzie riešenia.

2. Fíha, to že ste vymysleli aj hľadanie za hranicou dosahu senzoru je výborné. Veľmi pekné riešenie. 3 b.

3. Dobre spravené. Nie som si istý, či bude špirála vždy fungovať, ale nápad je to zaujímavý a páči sa mi. V časti B takisto výborne spravené hľadanie. 3 b.

4. Páčia sa mi vaše kroky na zaistenie úspešnosti (hľadanie v špirále a zarovnanie pomocou najbližšej steny) 3 b.

Nevyužité body: 0