Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Ladybirds

Assignment: Efektívne doplnky a meranie vzdialenosti

1:Náš robot používa 2 veľké motory na pohyb a 1 malý motor na pohon násadiek. Na malý motor je pripevnené ozubené koliesko, ktoré roztáča ozubené kolieska v násadkách. Násadky sa dajú na miesto zasunúť pomocou osiek, s výnimkou násadky na otáčanie kolesa, ktorá sa pripevňuje na robota klasicky, zhora. Pôvodne sa všetky násadky pripevňovali zhora pomocou osiek, ale takáto konštrukcia bola nestabilná, čo malo za následok to, že ozubené kolieska dobre nezapadali, preto sme upevňovanie osiek premiestnili dopredu. Program je jednoduchý na mieru urobený. je rozdelený na 3 samostatné časti. 2: Náš robot používa 2 veľké motory na pohyb a 1 ultrazvukový senzor na snímanie vzdialenosti. Na začiatku sa 8-krát pootočí, tak aby bol po ôsmom otočení v rovnakej polohe ako pred otáčaním. Pri každom pootočení si zapamätá vzdialenosť od steny, ktorá je v tej chvíli pred ním. Otáča sa 8-krát aby sme mali istotu, že každú stenu zaznamená čo možno najlepšie, ale zároveň aby sme nemali priveľa hodnôt, program by bol neprehľadný. Hodnoty porovnáva, a hľadá tú najmenšiu. Podľa jej poradového čísla (1-8) sa rozhodne koľkokrát sa pootočí, aby sa ocitol v pozícii, v ktorej danú hodnotu zachytil. Potom sa už iba rozbehne a ohlási koniec programu zapískaním (Ešte chvíľu čaká aby bolo možné skontrolovať na displeji, v ktorej pozícii zachytil najmenšiu hodnotu). Najvzdialenejšiu stenu hľadá rovnakým spôsobom, až na to, že pri porovnávaní hľadá najvyššiu hodnotu.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: Efektívne doplnky a meranie vzdialenosti

1. Za efektívne doplnky získavate 1,8 b, pretože mi chýba odovzdaný program a nadstavce nie sú ľahko vymeniteľné. Za meranie vzdialenosti získavate 3 b. Fotky, popis, program aj video sú v poriadku.

2. Pekne ste vyriešili obe úlohy, len tak ďalej! Tie nadstavce by mohli ísť nasadzovať o niečo jednoduchšie, ale inak je to v poriadku. 3 b obe.

3. Nadstavce sú dobré, kompaktné a vidieť, že sa ľahko vymieňajú. (3 body) Myslím, že 8 hodnôt je málo, lebo bolo vidieť, že robot sa občas rozbehne do rohu namiesto k najbližšej stene. Osobne by som sa buď zarovnal o stenu a potom vrátil späť alebo sa snažil počas otáčania nájsť body, ktoré naozaj zodpovedajú najbližším/najvzdialenejším bodom na stenách koľko vzhľadom na stenu. (2.6)

4. Efektívne doplnky - 3 b. Meranie vzdialenosti - 2 b. 8 meraní je lepších ako 4 (čo použili niektoré týmy), ale aj tak si pri hľadaní najvzdialenejšej strany často vyberie roh.

Nevyužité body: 7.025 + 2.65 = 9.675