Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Názov tímu: Wally team

Zadanie: Palica von z vreca a preteky v jazde do kopca

Robot poháňa po naklonenej rovine jednoduchý program, výsledky meraní sú zahrnuté v grafoch v ZIP súbore a sú vysvetlené na videu v 2. časti

Fotografie:

Videá:

Programy:

Hodnotenie:

Riešené úlohy: Preteky v jazde do kopca

1. Dobre spravené, je zaujímavé, že od hodnoty power 50 vášmu robotovi trvalo prejsť plošinu dlhšie. Zabudli ste ale vypočítať rýchlosť robota. 2.7 b.

2. Pekne namerané výsledky. Vyzerá, že sklon roviny nebol dosť veľký na to, aby zväčšená hmotnosť (a tiež zlepšený povrch šmirgľom) mal výrazný efekt. 3 b.

3. Veľmi pekné a podrobne zdokumentované, aj grafické vyhodnotenie sa mi páči. Akurát osi na grafoch mohli byť označené, aby bolo jasné, čo je na ktorej z nich zobrazené. Vyskúšali ste aj rozličné podložky, to je super! 3 b.

4. Získavate 3 b. Fotky, program a video sú v poriadku, ale nabudúce si skúste dať viac záležať na podrobnejšom popise :) 3 b.

Nevyužité body: 0