Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Team name: Programmers

Assignment: Palica von z vreca a preteky v jazde do kopca

V prvej úlohe sme sa rozhodli postaviť robota, ktorý hľadal s ultrazvukovým senzorom pohár. Na videu máme tri pozície pohára a za každým je v pohári iná farba loptičky, ktorú náš robot naloží pomocou chápadiel a po koľajniciach sa prekĺzne až cez celého robota pri color senzor, ktorý rozpozná farbu loptičky, keď príde na základňu a vyloží loptu (viď video). Pohár uloží dosť presne na pôvodné miesto. V druhej úlohe sme sa rozhodli postaviť robota s dvomi mohutnými kolesami a na robotovi bola záťaž v podobe dvoch veľkých motorov a troch color senzorov. Testovali sme rýchlosť vyliezania hore pod určitým uhlom a rýchlosťou (viď graf). Tím Programmers

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: Palica von z vreca a Preteky v jazde do kopca

1. Úloha 1 je spravená super. Tak nejak som si to predstavoval aj ja. (3 body) Úloha 2 tiež skvelo spravená, mohli ste to dať do nejakého grafu ale aj tak super. (3 body)

2. Loptička - 3 b. Kopec - 2,5 b Výsledky sú dobré, ale bolo by dobré z nich vyvodiť nejaké závery.

3. Veľmi dobrá konštrukcia robota s chápadlom, úloha je splnená a dokumentovaná na viacerých polohách. 3 b Meranie je dobre vymyslené, chýba nám len graf a máte nejaké nezrovnalosti v opise merania na videu, ten sklon na záver určite nie je 10 st. 2.5 b.

4. Za obe úlohy získavate 3 b. Fotky, popisy, videá a programy sú v poriadku. Páči sa mi ako ste využili color senzor.

Nevyužité body: 8.4125 + 2.75 = 11.1625