Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: PanaRobots

Assignment: Palica von z vreca a preteky v jazde do kopca

Konštrukcia robota: Robot ma infračervený senzor na vyhľadanie pohára s guličkou. Vpredu má dve ramená, ktoré otvára a zatvára malý motor a ktorými robot uchopí pohár s guličkou. Na jednom ramene je farebný senzor s ktorým robot zistí, že má pohár v ramenách. Ramená s farebným senzorom sú na otočnom mechanizme, ktorý sa otáča malým motorom. Popis funkcie: Robot sa otáča dovtedy, pokiaľ pomocou IR senzora nenájde pohár s guličkou. Potom sa pohne dopredu a pohybuje sa dovtedy, kým farebný senzor, ktorý je na jednom z ramien nezachytí, že je pohár medzi ramenami. Zároveň si robot zapamätá počet otáčok motorov pohybu. Potom sa ramená uzavrú za pomoci malého motora. Druhý malý motor zdvihne otočný mechanizmus, ktorý zdvihne pohár a vysype guličku na korbu robota. Položí pohár na pôvodné miesto a s guličkou na korbe zacúva na pôvodné miesto, odkiaľ vyštartoval. Popis programu: robot točí jedným kolesom (otáča sa) a pritom hľadá IR senzorom pohár. Keď ho nájde, tak sa pohybuje dopredu dokým farebný senzor nezachytí akúkoľvek farbu. Vtedy zavrie ramená a zdvihne pohár a vysype guličku na korbu. Vráti pohár na miesto a potom koľkokrát koľko sa otáčalo koleso pri pohybe toľkokrát sa otočia pri pohybe späť a robot odvezie guličku na miesto odkiaľ sa pohol.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: Palica von z vreca a Preteky v jazde do kopca

1. Výborne spravené. 3 b.

2. Vyzerá, že by bolo vhodné pohár uchopovať trochu jemnejšie. Pri týchto prudkých pohyboch trocha poskočí a neostane tam kde bol na začiatku. 2.9 b.

3. Pekná konštrukcia a dobre zabezpečenie pomocou senzorov. Škoda, že ste nenahrali viac rozmanitých prípadov, ale úloha je splnená. 3 b.

4. Riešili ste iba úlohu s loptičkou, za ktorú získavate 3 b. Páči sa mi štýl vysypávania loptičky. 3 b.

Nevyužité body: 1,5