Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: RobotSapiens

Assignment: Vzpierač a stavbár

Náš prví robot na zanášanie panáčika na priesečník sa skladá z dvoch motorov ktoré slúžia na pohib as jedného motora na uvolnenie panáčika s robota na priesečník . Potom sa skladá ešte z jedného RGB senzora a s jedného svetelného ktoré slúžia na pohyb po čiare a detekovanie priesečníka . Druhí robot slúžiaci na zdvíhanie ťažkých predmetov sa skladá s páky ktorá je na jednom konci dlhšia ako na druhom konci . Na kratšom konci páky je umiestnené 3Kg závažie a na tom dlhšom konci je protizávažie . Motor je použití len ako poistka . Táto konštrukcia robota mu dovoluje zdvíhať také ťažké závažia pokiaľ mu vydrží rameno .

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: Vzpierač a Stavbár

1. S tou pákou ste to vymysleli zaujímavo, ale ťažko povedať, či to závažie naozaj dvíha motorček. Skôr by som povedal, že nie. Zdvihli ste 3 kg, čo síce nie je najviac, za 2 body to určite je. V zadaniach síce píšeme, že ak sa vám zdá úloha ťažká, tak si ju zjednodušte, ale panáčika ste si zjednodušili príliš. Ten priesečník nemal byť až tak ľahko nájditeľný. Toto je za 0,5 bodu.

2. Vzpierač - 2 body: 1 b za riešenie úlohy, 1 b za poradie v rebríčku hmotnosti. Stavbár - 0 b Čiary sa navzájom nemajú pretínať. Miesto na vyloženie panáčika treba nejako vypočítať.

3. Za úlohu vzpierač získavate 2,4 b, pretože ste nepoužili iba kocky z lega, ale aj 3 kg závažie. Fotky, program aj popis je v poriadku. Za úlohu so stavbárom získavate 2 b, pretože robot zvládol iba časť zadania. Čierne čiary sa nemali fyzicky stretnúť v priesečníku, ale priesečník mal byť myslený bod, ktorý by si robot sám zistil.

4. Úloha 1 je spravená dobre (3 body), ale zdá sa mi, že ste nepochopili zadanie druhej úlohy. Tam nemali byť čiary spojené, ale mali byť len navádzaním na miesto kam sa má panáčik dostať. (0 bodov)

Nevyužité body: 13,2625 + 0,625 = 13,8875