Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: RoboIT

Assignment: Golf

V prílohe posielame riešenie štvrtého zadania spolu s fotkou tímu a videom s riešením.

Video:
roboit-04.mp4Program:


riesenie4.rbt

Photos:

Videos:

Programs:

    Rating:

    Riešenie je trochu jednoduché a nezdá sa nám veľmi spoľahlivé - rozprášenie herbicídov nie je dostatočne rovnomerné. Rozhadzovanie, ktoré sa zaobišlo bez pomocného motorčeka je ale výborný nápad, aj program je potom jednoduchý a učinný. Škoda, že sa nepodarilo naprogramovať pohyb po špirále, ktorá by pokryla celý kruh. Takto ostal jeden okraj a stred neošetrený. Rozhodci vám pridelili 2.7, 2 a 3 body. Tešíme sa na vaše ďalšie riešenie!