Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: RoboIT

Assignment: Čistiaci robot

V prílohe posielame riešenie piateho zadania spolu s fotkou tímu a videom s riešením.

Video:
5roboit-riesenie.mp4Program:


5roboit-program.rbt

Photos:

Videos:

Programs:

    Rating:

    Funguje to, fajn, hoci robot pokračuje v ceste ďalej trochu naklonený. Skúste zlepšiť kvalitu videa.