Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Team name: Tobačmag

Assignment: Do kopca a z kopca

Riešenie 2. kola Letná liga, tím Tobačmag (Gamčabot na -1):

Náš robot má dva large motory, ktoré má upevnené vedľa riadiacej kocky.

Nápad: Vychádzali sme zo vzorca F=Fp = G * sin(alfa) (viď. obrázok)kde F je sila,ktorá pôsobí proti pohybu robota, G je gravitačná sila a uhol alfa je uhol sklonu. Práca, ktorú by sme vykonali pri zdvihnutí telesa do výšky h je W = G * h, pričom h je výška. Zo vzťahu h / s = sin(alfa) (s je dráha na naklonenej rovine) sme vyjadrili h a dosadili do vzorca pre rácu, teda W = G * s * sin(alfa), pretože práca zostáva pri použití naklonenej roviny  rovnaká ako naša námaha vynaložená pri zdvihnutí telesa do výšky h. Práca je výkon krát čas teda: W P * t a  výkon P = M * ω. Po dosadení sme dospeli ku tavru: sin(alfa) = (M * ω * t) / (s * G), kde M je krútiaci moment, ω je uhlová rýchlosť, t je čas, s je dráha. Robot stačí, keď odmeria dráhu a čas a vie vypočítať sklon.

Program: Robot ide 2 sekundy a až potom začne merať dráhu, aby stihol zrýchliť. Ide ešte 2 sekundy a odmeria dráhu, ktorú prešiel. Dá to do vzťahu a vypočíta sklon, ktorý vypíše na displej.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Veľmi sa nám páčilo zdôvodnenie a fyzika vo vysvetľovaní. Vo videu nie je dosť dobre vidno, či naozaj nameraný sklon zodpovedá tomu, ktorý ste odmerali (čím vlastne) na tej doske. Inak výborné riešenie. Body: 2.7

2. Za úlohu do kopca a z kopca získavate 3b. Oceňujem, že ste si čo to naštudovali. Body: 3

3. Super. Páči sa mi spôsob, ktorý ste si zvolili. Pre úplnosť ste mohli ešte uviesť porovnanie so skutočným sklonom napríklad ako pomer (nameraný uhol) / (skutočný uhol). Body: 3

4. V riešení by bolo fajn ukázať vaše namerané a vypočítané hodnoty. Chýba tu nejaká kontrola toho, či robot vypočítal uhol správne (napr. ukážka odmerania uhla dráhy uhlomerom na videu) a porovnať ju s dosadením do vzorcov. Body: 2.9

Celkový počet: 2.9