Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Tobačmag

Assignment: Do kopca a z kopca

Riešenie 2. kola Letná liga, tím Tobačmag (Gamčabot na -1):

Náš robot má dva large motory, ktoré má upevnené vedľa riadiacej kocky.

Nápad: Vychádzali sme zo vzorca F=Fp = G * sin(alfa) (viď. obrázok)kde F je sila,ktorá pôsobí proti pohybu robota, G je gravitačná sila a uhol alfa je uhol sklonu. Práca, ktorú by sme vykonali pri zdvihnutí telesa do výšky h je W = G * h, pričom h je výška. Zo vzťahu h / s = sin(alfa) (s je dráha na naklonenej rovine) sme vyjadrili h a dosadili do vzorca pre rácu, teda W = G * s * sin(alfa), pretože práca zostáva pri použití naklonenej roviny  rovnaká ako naša námaha vynaložená pri zdvihnutí telesa do výšky h. Práca je výkon krát čas teda: W P * t a  výkon P = M * ω. Po dosadení sme dospeli ku tavru: sin(alfa) = (M * ω * t) / (s * G), kde M je krútiaci moment, ω je uhlová rýchlosť, t je čas, s je dráha. Robot stačí, keď odmeria dráhu a čas a vie vypočítať sklon.

Program: Robot ide 2 sekundy a až potom začne merať dráhu, aby stihol zrýchliť. Ide ešte 2 sekundy a odmeria dráhu, ktorú prešiel. Dá to do vzťahu a vypočíta sklon, ktorý vypíše na displej.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Veľmi sa nám páčilo zdôvodnenie a fyzika vo vysvetľovaní. Vo videu nie je dosť dobre vidno, či naozaj nameraný sklon zodpovedá tomu, ktorý ste odmerali (čím vlastne) na tej doske. Inak výborné riešenie. Body: 2.7

2. Za úlohu do kopca a z kopca získavate 3b. Oceňujem, že ste si čo to naštudovali. Body: 3

3. Super. Páči sa mi spôsob, ktorý ste si zvolili. Pre úplnosť ste mohli ešte uviesť porovnanie so skutočným sklonom napríklad ako pomer (nameraný uhol) / (skutočný uhol). Body: 3

4. V riešení by bolo fajn ukázať vaše namerané a vypočítané hodnoty. Chýba tu nejaká kontrola toho, či robot vypočítal uhol správne (napr. ukážka odmerania uhla dráhy uhlomerom na videu) a porovnať ju s dosadením do vzorcov. Body: 2.9

Celkový počet: 2.9