Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology Logo Robotika.SK Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University    Centrum vedecko-technických informácií SR

Team name: Oliver & Oliver

Assignment: Presné umiestnenie

Robot sa rozbehne vpred až pokiaľ nevidí čiaru, tam začne merať otáčkovým senzorom. Potom, keď príde na ďalšiu čiaru, sa zastaví a uloží hodnotu otáčkového
senzora do premennej. Otočí sa pomocou gyroskopu o 90 stupňov vpravo, potom cúva, kým nezbadá čiaru a potom cúvne o polovicu dĺžky uloženej v premennej.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Páči sa mi, že ste ukázali činnosť na viacerých prípadoch. To je super, určite to tak robte aj v ďalších úlohách.
Fungovalo by vám toto riešenie aj v prípade, že by robot na počiatku nebol celkom kolmo k štvorcu?
Mohli ste na meranie rozmerov použiť radšej okraj štvorca, čiara by vás zároveň navádzala a nebolo by to
závislé od počiatočného uhla.
Body: 2.2

2. Za úlohu presné umiestnenie získavate 3b. Popis, video, program a fotky sú v poriadku. Body: 3

3. Dobre chalani, ale úloha bola umiestniť obetu do stredu. Keby ste pred otáčaním najprv cúvli o polovicu nameranej dĺžky boli by ste presne v strede. Body: 2

4. Riešenie, ktoré opisujete v texte, vám nezabezpečí umiestnenie na stred. Môžete to vidieť na videu, kde riešite veľký štvorec. Ak totiž pri prvom meraní prejdete štvorcom niekde pri jednej strane a cúvnete o polovičku dozadu, to vám zabezpečí umiestnenie na stred len pre jednu stranu. Umiestnenie na stred sa potom snažíte doladiť otočením a cúvnutím o pol strany. Lenže nevychádzate zo začiatku, takže tým nezabezpečíte stred druhej strany štvorca.
Pozitívne však hodnotím snahu ukázať riešenie na rôzne veľkých štvorcoch. Body: 1.5

Celkový počet: 2.18