Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: H2 team

Assignment: Presné umiestnenie

Milí organizátori letnej ligy,
predstavujeme vám nášho robota, ktorý rieši úlohu presné umiestnenie.

Robot sa orientuje pomocou 2 senzorov.
Jeden z nich je HLAVNÝ, ten je umiestnený presne v strede medzi dvoma kolesami.
Druhý, VEDĽAJŠÍ, slúži na to, aby robot vedel pomocou dvoch senzorov zastať presne na čiare.

Malý motor pomocou paličky položí koňa.
Veľké motory slúžia na pohyb. Tým, že sú umiestnené ďaleko od seba, umožňujú veľmi presný pohyb pri otáčaní.

Stratégia, akou robot hľadá stred štvorca, je popísaná na obrázkoch. (prílohy)

Tešíme sa na ďalšie úlohy!
2H team
Adam a Sebi

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Chýba nám zopár obrázkov konštrukcie robota a fotka tímu riešiteľov.
Super, že ste vyskúšali dve rozličné veľkosti štvorcov!
Presnejšie (a možno aj jednoduchšie) by bolo, keby ste merali veľkosť štvorca po obvode,
pretože by ste sa nemuseli spoliehať na polohu robota, ale čiara by vás naviedla. Ale aj
tak sa mi vaše riešenie veľmi páči.

Body: 3

2. Za úlohu presné umiestnenie získavate 2,5b. Video, popis aj program sú v poriadku, ale chýbajú mi fotky robota ako aj tímu. Body: 2.5

3. Dobrá práca. Páči sa mi, že ste pekne okomentovali program. Drobné vylepšenie by som ešte videl v tom, že ste mohli použiť gyroskop na otáčanie sa o 90 stupňov namiesto pevnej hodnoty. Body: 3

4. Super, že ste demonštrovali oba hraničné prípady, teda štvorec s dĺžkou strany 10 aj 50. Úloha je vyriešená pekne. Body: 3

Celkový počet: 2.88