Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: Lazy Robots

About the team: Sme tím Lazy Robots zo Základnej školy Holíčska 50, z Petržalky

Assignment: Daňový úrad

Dobrý deň,

odovzdávame riešenie :

Tento program pozostáva z  jedného loop-u, ktorý sa opakuje 9x a vždy skenuje jeden riadok a zapíše, v ktorom riadku,  na ktoré číslo našiel červenú bodku. Potom tieto čísla spojí do jedného. Výsledné číslo sa ukáže na displeji.

Ďakujeme za zaujímavú úlohu,

tím Lazy Robots

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Spoločné poznámky: Daňové úrady už môžu pokračovať v zoštíhlovaní a zefektívňovaní štátu a poradia si aj s temnými bitcoinmi. Zdá sa, že presné polohovanie akcie je pre viaceré tímy zvladnuté a i ostatní sa môžu inšpirovať. Úloha bola konštrukčne aj programátorsky náročná. Je zaujímavé porovnať rozličné navrhnuté kódovania čísel a ich efektivitu - koľko miesta zaberie kódovanie jedného trojciferného čísla, aká je spoľahlivosť pri ich dekódovaní a náročnosť obsluhy skenovacieho zariadenia? V zadaní bolo napísané: "Akým spôsobom na papieri čísla zakódujete, ostáva na vašom rozhodnutí", ale riešenia, ktoré dokázali prečítať aj skutočné číslice, boli silné! :-) Zo všetkých zostrojených výrobkov máme radosť!

Lazy Robots: cítim talent, cítim nadšenie, cítim pracovitosť. Vydržte naďalej! Rozhodcovia:

1. Robot mal výsledné číslo vyťukať do klávesnice. Váš ho zobrazuje na displej, pričom medzi možnými zobrazenými číslami chýbala 0. Popis riešenia úlohy mohol byť podrobnejší.

2. Za úlohu daňový úrad získavate 2b. Načítanie čísla ste zvládli, ale bolo potrebné toto číslo aj vyťukať na klávesnici.

3. Prvú polovicu riešenia ste zvládli efektívne a úsporne, kódovanie je zaujímavé a originálne a výsledok funguje.