Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: Kabby

About the team: Chodíme na robotický krúžok na Alejovej 1 v Košiciach.

Assignment: Daňový úrad

Robot je základnou verziou NXT ale vzhľadom na to ze sme potrebovali 4 motory vymenili sme kocku na EV3. S výmenou bola spojena aj výmena programovacieho prostredia z BricxCC na RobotC. Zostali sme vsak verní C a veľmi sa nam páči. Robot ma 2 motory na pohyb, 1 svetelny senzor,ktory sníma binárne číslo (vo videu - lepiace pásky , biela-1, čierna-0) a 2 motory na pohyb „paznechtu“ ktory používame na vyťukávanie čísel na klávenici.

Na zakódovanie čísla sme použili binárnu sústavu a číslo je zakódované do 10bit-ov. Každý bit je oddelený oddelovačom (iná farba, na videu hnedá podlaha) aby robot vedel odlíšit dva po sebe idúce rovnakeé bity s rovnakou hodnotou.

  1. Robot je umiestnený tak aby smeroval priamou cestou ku klávesnici
  2. Robot ide vpred a číta presne 10 bitov (10 pások) svetelným senzorom a premení binárne číslo na desiatkové.
  3. číslo si rozdelíme na cifry ktore budu vyťukávané na klávesnici.
  4. Robot pokračuje vpred pokiaľ nenájde pásku ktorá je znamením že je pri klávesnici, a zastane
  5. Následne sa prebudí náš ,,paznecht" a 3 cifry po sebe vyt'uká podl'a SWITCH CASE podmienky v programe. Kazdý CASE predstavuje kombináciu pohybov vpred/vzad, pohyb ramena, ťuknutie „paznechtom“ a návrat do východiskovej pozície (toto je podstatné aby robot stále vyrážal z rovnakej pozície)

 

Uvedomujeme si že v zadaní bolo prečítanie čísla z papiera a mohli sme vytlačit kód na papieri s farebnýmí hnedými medzerami ale toto sa nám zdalo efektívnejšie. Riešenie by fungovalo rovnako.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Spoločné poznámky: Daňové úrady už môžu pokračovať v zoštíhlovaní a zefektívňovaní štátu a poradia si aj s temnými bitcoinmi. Zdá sa, že presné polohovanie akcie je pre viaceré tímy zvladnuté a i ostatní sa môžu inšpirovať. Úloha bola konštrukčne aj programátorsky náročná. Je zaujímavé porovnať rozličné navrhnuté kódovania čísel a ich efektivitu - koľko miesta zaberie kódovanie jedného trojciferného čísla, aká je spoľahlivosť pri ich dekódovaní a náročnosť obsluhy skenovacieho zariadenia? V zadaní bolo napísané: "Akým spôsobom na papieri čísla zakódujete, ostáva na vašom rozhodnutí", ale riešenia, ktoré dokázali prečítať aj skutočné číslice, boli silné! :-) Zo všetkých zostrojených výrobkov máme radosť!

Kabby: mali by ste dostať mimoriadnu cenu za to, koľko motorov ste dokázali namontovať do takého úsporného robota: :) Vidím, že binárne kódovanie zvládate, funguje dobre. Prehľadný popis, dúfame, že vlastný. RobotC je klasa, veď pochádza z Carnegie Mellon! :-) Výborne, ďakujeme! Rozhodcovia napísali:

1. Vymysleli ste to pekne. Trochu mi chýba ukážka, že by robot naozaj stlačil klávesy na klávesnici. Páči sa mi síce, že ste si vytlačili pomocnú, ale hádam ste to predsa len mohli skúsiť aj na naozajstnej.

2. Síce robot nečítal číslo z papiera a nevyťukával ho do klávesnice, vaše riešenie bolo nápadité. Oceňujem i obsah (ukážky viacerých príkladov čísel) a spracovanie videa a hudobný výber do pozadia. Odporúčam ešte kontrolovať gramatiku v písomnom popise riešenia (chýbali interpunkčné znamienka, čiarky a pod).

3. Za úlohu daňový úrad získavate 2,9b. Riešenie je jednoduché a efektívne.