Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: Šachisti

About the team: Sme tím z robotického krúžku pri Spojenej škole sv. Františka v Bratislave.

Assignment: Daňový úrad

Čísla sú zakódované pomocou 4 miest, kde je buď biela alebo čierna farba. Každé sníma iný senzor. Ich hodnota je takáto:

1, 2, 3, 4.

Napríklad ak je čierna 1 a 4, tak kódujú číslo 5.

Všetky čísla:

0 = nič
1 = 1
2 = 2
3 = 3 alebo 1 + 2
4 = 4 alebo 1 + 3
5 = 2 + 3 alebo 1 + 4
6 = 2 + 4 alebo 1 + 2 + 3
7 = 3 + 4 alebo 1 + 2 + 4
8 = 1 + 3 + 4
9 = 2 + 3 + 4

pred každou číslicou je plná čierna čiara, na ktorej sa skener zarovná, potom sa posunie o kúsok ďalej a tam prečíta ďalšiu cifru. Po prečítaní trojciferného čísla číslice zaradom vyťuká na klávesnici.

Vyťukávací prst používa zarážku vpravo, aby vedel pri každej číslici, kde je. Rovnako aj držiak namontovaných na pásoch sa zarovnáva pomocou červených zarážok.

Vymysleli sme to, zostrojili konštrukciu, aj vytvorili program. Nefungovalo to ale veľmi spoľahlivo, ako vidieť na prvej vyťukávacej ukážke na videu, bolo treba zmeniť mehaniku prsta a hlavne naladiť konštanty. Na to sme už ale nemali čas, ale zľutoval sa nad nami vedúci, ktorý nechcel, aby ostal projekt nedokončený. Preto si za túto pomoc prosíme strhnúť bod, ak si vôbec nejaké zaslúžime. Ďakujeme. :)

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Spoločné poznámky: Daňové úrady už môžu pokračovať v zoštíhlovaní a zefektívňovaní štátu a poradia si aj s temnými bitcoinmi. Zdá sa, že presné polohovanie akcie je pre viaceré tímy zvladnuté a i ostatní sa môžu inšpirovať. Úloha bola konštrukčne aj programátorsky náročná. Je zaujímavé porovnať rozličné navrhnuté kódovania čísel a ich efektivitu - koľko miesta zaberie kódovanie jedného trojciferného čísla, aká je spoľahlivosť pri ich dekódovaní a náročnosť obsluhy skenovacieho zariadenia? V zadaní bolo napísané: "Akým spôsobom na papieri čísla zakódujete, ostáva na vašom rozhodnutí", ale riešenia, ktoré dokázali prečítať aj skutočné číslice, boli silné! :-) Zo všetkých zostrojených výrobkov máme radosť!

Šachisti: Máte jedinečný spôsob kódovania aj vyťukávania, vďaka za to! Rozhodcovia:

1. Páči sa mi konštruckia oboch robotov - čítajuceho aj toho ťukacieho prsta.
Máte však naozaj problém s presnosťou, to by si asi ešte trocha času vyžadovalo.
+ Zaujímavý hudobný doprovod :)

2. Oceňujem úprimnosť pri popise riešenia úlohy.

3. Za úlohu daňový úrad získavate 3-1b. Páči sa mi aký spôsob ste použili na načítanie hodnôt. Páči sa mi, že ste úlohu takto dotiahli.