Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: M-TEAM

Assignment: Hod kladivom

Náš program k tejto úlohe je jednoduchý. 

1. Po štarte programu je 3- sekundová pauza - aby bolo možné odstúpiť od robota.

2. Po pauze začínajú obidva motory otáčať ramenom. Motory pracujú s maximálnym výkonom, pracujú až kým sa neotočia o 800 stupňov.

Konštrukcia robota

Robot má jedno otáčajúce s rameno, ktoré je ukončené "rukou s prstami". Rameno so svojou základňou sa otáča pomocou 2 veľkých motorov cez prevodovku sprevodovanú do rýchla. Na jednom konci ramena je ruka s prstami, na druhom konci sú upevnené Lego závažia. Teda rameno je aspoň približne vyvážené a robot sa neposúva po podlahe pri točení ramenom. 2 motory sme použili preto, lebo je veľmi ťažké otáčať ramenom, v ktorom je uchytené kladivo. Kladivo je vlastne 50 g závažie z kabinetu fyziky. Prsty, ktoré držia kladivo sú poskladané z kociek tvaru L a sú prichytené tak, že sa môžu preklápať. Keď motory točia ramenom, tak vtedy sa ešte otáča aj náhon pre priamočiary motor, ktorý zasúva dve tyče držiace zovreté prsty. Po pár otáčkach sa tyče zasunú, prsty už nie sú blokované, ruka sa a kladivo vyletí.  

Samotné hádzania sme robili na chodbe po vyučovaní - chodba bola prázdna a nikto nebol zranený :)
Na koberci boli nalepené pásky vzdialené 20 cm od seba. Keďže kladivo lietalo veľmi rýchlo, bolo veľmi ťažké presne odmerať dĺžku hodu  - kladivo sa po dopade na koberec pohyboval ďalej po koberci. Preto nemáme dĺžky odmerané presne - dĺžky hodov sme určili len zo spomalených záberov. Najdlhšie hody dopadali mali dĺžku cca 100 cm.

Všetko :)

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Pekné, tu vidieť, teda vlastne nevidieť :-), že zostrojiť jastrabie oko nie je vždy až taký jednoduchý problém. Ďakujeme!

1. Za úlohu Hod kladivom získavate 2.8b. Popis riešenia a fotky sú OK. Pri realizácii riešenia je robot statický, čo hodnotím pozitívne.

2. Pekná konštrukcia, aj pekne zdokumentované (hoci teda video nie je veľmi viditeľné), ale musím vám žiaľ vytknúť a strhnúť body za nedodržanie bezpečnostných pravidiel - nemôžete predsa hádzať smerom k ľuďom, veď toho človeka to muselo bolieť!

3. Ok. Škoda, že ste nezvolili závažie výraznejšej farby (a inej od podlahy :D). Pri spomalených záberoch by sa možno lepšie posudzovalo miesto prvého dopadu závažia. Takto bolo priam nemožné na zázname zistiť, kam bolo Vaše závažie odhodené, a či ste ako dĺžku hodu zobrali naozaj miesto jeho prvého dopadu (čo je správne) alebo miesto po odhode a následnom odkotúľaní závažia (čo je nesprávne). Chcelo by to aj bližší záber, aby sme videli, ako Vaše závažie vypadáva - či naozaj miminuje vrh (a teda má aj nejakú vzletovú fázu) alebo začne hneď padať. Keďže ste použili vrtuľku, závažie zrejme hneď začne padať oblúkovým pádom.

4. Pekná dokumentácia robota, super! Oceňujem, že ste sa snažili video aj spomaliť, žiaľ, aj tak som to tam úplne nevidela, ale splnili ste všetky požiadavky.