Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: LEGOLAS

Assignment: Svetelné znečistenie

Popis robota:

Robot sa skladá z EV3 kocky, dvoch veľkých motorov (pohon kolies), dvoch light senzorov (jeden na sledovanie čiary, druhý na meranie svetelného znečistenia), gyro senzoru (na zaznamenanie polohy nameraného svetla) a lego kociek.

Robot pomocou spodného light senzoru sleduje čiaru a tak sa pohybuje po kruhu.

Aby sme si ušetrili čas, tak sme si najprv vyvorili simulované dáta, aby programátori mohli cez víkend pripraviť python a ostatní aby mohli pripravovať zatiaľ robota. (to je ten prvy obrazok)(tie ostatné obrazky už sú zo skutočných meraní)

 

Popis programu:

Robot po odštartovaní pomaly vyrazí do kruhu a každé 2 stupne (podľa gyra) si odmeria hodnotu okolitého svetla pomocou bočného light senzora. Túto hodnotu si zapisuje do súboru, ktorý je neskôr graficky spracovaný. Keď gyro senzor nameria otočenie robota viac ako 360° (robot prešiel celý kruh), robot zastaví.

Pri meraní 3 sme presunuli zdroje svetla (pri 1 a 2 boli na rovnakých miestach).

Follow line je jednoduchý, robot len meria úroveň odrazeného svetla a podľa toho sa koriguje.

 

Popis programu na grafické znázornenie nameraných dát:

Program je napísaný v pythone, samotné kreslenie je pomocou modulu turtle. Okrem ďalších vstavaných modulov používa library colour.

Program kreslí kružnicu a podľa jednotlivých riadkov v súbore s nameranými dátami mení farbu na daných miestach tejto kružnice. Je možné znázorniť údaje čierno bielo alebo s použitím vlastného farebného rozpätia.

V priložených obrázkoch sú rôzne znázornenia našich meraní.

Pri programoch sú priložené aj súbory s dátami z jednotlivých meraní, z ktorých vie program vygenerovať grafické znázornenie.

 

poznámka: Program .py využíva library, ktorá nie je štandardnou súčasťou pythonu, takže bez stiahnutia nebude fungovať. Treba preto použiť .exe súbor, ktorý bude fungovať aj bez sťahovania tejto library. Je to library colour (pypi.org/project/colour/) stiahnuteľná cez pip.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Ďakujeme. Toto je naozaj mimoriadne príkladné riešenie. a k tomu aj pekná skladba ako bonus. To nahral niekto z Vás na klávesoch? Výborná práca!

1. Za úlohu Svetelné znečistenie získavate 3b. Páči sa mi akým spôsobom ste zobrazili svetelné znečistenie a taktiež, že ste sa pohrali s farbnými kombináciami. Pekná práca.

2. Pekné riešenie, páči sa mi aj špeciálne vymyslený grafický spôsob zobrazenia dát.

3. Pekné, originálne riešenie. Veľmi sa mi páčilo ako ste zaznamenali svetlo na kružnici.

4. Pekne ste sa vyhrali s farebným znázornením zaznamenaných dát. Aj ste spravili mega držiaky na baterky, cool!

Assignment: Strážnik

Zvolili sme si riešenie s robotom, ktorý nechodí o čiare hladko, ale sa kýve z ľava do prava a tak zameriava veľký priestor okolo seba. Keď zbadá prekážku bližšie ako 70cm, tak urobí fotografiu.

 

Popis robota

Používame kocku EV3, dva veľké motory na pohon, dva senzory čiary (v niektorých variantoch programu sme využili len jeden), jedead Ultrasonický senzor a jeden malý motor na spúšťanie fotoaparátu. A ešte jeden USB kábel napojený na mobil a druhý koniec na dotýkanie sa tlačidla fotografií.

 

Popis programu

robíme oblúkový pohyb, až kým senzor nenájde čiernu (čiaru). Potom urobíme oblúkový pohyb v protismere. Tak sme obhliadli kus vľavo i v pravo od čiary. ak nájdeme prekážku bližšie ako 70 cm, tak spravíme dve fotografie. (dva krát ťukneme do mobilu).  Pretože sa robot hýbe, tak odfotíme väčší priestor. ťukáme na tlačítko tak,  aby sme mobil nepraskli. preto má mobil vôľu a pri zatlačení sa môže trochu nadvihnúť. Zatlačenie robíme pevným posunom o uhol. Tam a späť.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Pekne premyslené i realizované. Gratulujem!

1. Za úlohu strážnik získavate 3b. Vaše riešenie úlohy je zaujímavé a páči sa mi, že robot si vie mobil otáčať/naklápať ako to potrebuje a taktiež, že ste sa zahrali na samotných narušiteľov.

2. Fotky sú síce trocha neostré a nekvalitné, ale inak je to dobré riešenie.

3. Ok. Zadanie ste splnili. Rada by som však vo videu videla detail na to, ako dochádza k stlačeniu tlačidla na mobile a urobenie fotky.

4. Mala som pocit, že sa vám trošku stratil z čiernej čiary. Možno by pomohlo, keby ste ju mali o niečo väčšiu.
Trochu mi chýbalo aj zaznamenanie toho, ako strážca robil fotky.