Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: SupraTech

Assignment: Svetelné znečistenie

Tím: SupraTech

Robotická liga 2019

Zadanie 6, 1. úloha: Svetelné znečistenie

Popis riešenia

Na podlahu sme vyznačili kružnicu s priemerom 105 cm, ktorá znázorňuje obežnú dráhu. Do stredu kružnice sme umiestnili niekoľko LED bateriek s rôznym nastavením výkonu a šírky lúča. Robot pri pohybe sleduje dvomi svetelnými senzormi čiernu čiaru a pomocou jedného svetelného senzora v režime rozptýleného svetla meria množstvo svetla prichádzajúceho zo stredu kružnice. Rýchlosť pohybu po kružnici sme nastavili tak, aby jeden obeh trval jednu minútu. Namerané údaje sa ukladajú do súboru, zobrazujú na displeji a tiež sa podľa nich reguluje tón zvuku, ktorým je signalizované množstvo dopadajúceho svetla.

Prenos nameraných údajov z riadiacej jednotky do Excelu nám vysvetlil vedúci. Namerané údaje množstva svetla po jednom celom obehu sme znázornili v grafe.

Robot

Robot tvorí jedna riadiaca jednotka EV3, dva veľké motory EV3 pre pohyb,  dva optické senzory pre sledovanie odrazeného svetla od čiary a jeden optický senzor pre sledovanie rozptýleného svetla vychádzajúceho zo stredu kruhu. Aby robot vyzeral ako sonda, tak sme pridali solárne panely a ďalšie dva stredné motory EV3 pre pohyb satelitnej antény a pohonu.

Program

Program je rozdelený na päť vetiev:

  1. sledovanie čiernej čiary (obežnej dráhy) pomocou dvoch svetelných senzorov v režime odrazeného svetla a pohyb po nej
  2. zobrazovanie nameraného rozptýleného svetla na obrazovke riadiacej jednotky
  3. zapisovanie nameraných dát z optického snímača rozptýleného svetla 6 krát za sekundu do súboru
  4. pohyb pohonu a zameriavanie satelitu
  5. zmena tónu zvuku od nameraného rozptýleného svetla

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Ako vždy, mimoriadne originálne riešenie. Ďakujeme!

1. Za úlohu Svetelné znečistenie získavate 3b. Páči sa mi akým spôsobom ste zobrazili svetelné znečistenie a taktiež ako ste sa vyhrali s robotom. Pekná práca.

2. Najkrajší robot, naozaj vyzerá ako satelit! Páči sa mi aj výsledný graf a akustická signalizácia počas merania.

3. Ako zvyčajne, veľmi pekné riešenie :).

4. Pekné riešenie spojené s reprezentáciou pomocou zvukov. Chýba mi popis postupu, ktorým ste spracovali vstupné informácie (dáta) o svetle. Oceňujem, že ste napísali, že vám s tým pomáhal vedúci.