Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: ElimuRobotik

Assignment: Strážnik

Dizajn a konštrukcia robota
Spravili sme robota podľa návodu na zostavenie basic robota a k tomu sme pridali nadstavby. Na jednej strane je ultrasonic sensor a na druhej je závažie, aby sa robot nenakláňal. Aby robot chodil po čiare tak zospodu sme primontovali colour sensor. Aby robot fotil, museli sme pripevniť medium motor, ktorý pomocou ozubeného kolesa pohyboval perom s kapacitným hrotom (ktorý funguje ako prst na telefón). Tak sme vedeli spraviť fotku.

Program
Náš program pozostáva z dvoch podprogramov - jeden jednoduchý na sledovanie čiary, kde používame intenzitu odrazeného svetla, ktorá pomocou matematicky-experimentálne odladeného vzorca dáva kladné (zatáčanie doľava), alebo záporné(zatáčanie doprava) čísla. Keď robot zdetekuje pomocou ultrasonic senzora nejaký objekt, tak spustí medium motor, ktorý zatlačí perom na telefón, ktorý spraví fotku. Toto robí až kým objekt nezmizne. Po zmiznutí pokračuje sledovanie čiary. Toto máme v slučke, takže robot pokračuje ako ideálny strážca donekonečna.

Ďakujeme za čítanie a pozeranie:)

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Ďakujeme za veselé riešenie úlohy z červeným ufom. Dúfam, že ste ten kapacitný hrot nezháňali len kvôli tejto úlohe. Zaujímavá vec. Pozdravujú rozhodcovia:

1. Za úlohu strážnik získavate 3b. Vaše riešenie úlohy je zaujímavé a páči sa mi, že vie robot identifikovať narušiteľov aj z vonkajšej aj z vnútornej strany okruhu. Oceňujem detailne popísaný popis riešenia aj fotky.

2. Škoda, že ste fotky nenahrali na správne miesto... A na videu by som rád videl celý okruh, nielen jeho časť. Bolo by dobre zamyslieť sa, či je naozaj potrebné, aby robot fotil stále dokola, kým objekt nezmizne. Nestačili by 2-3 fotky? Chýba mi aj fotka tímu.

3. Úlohu ste splnili. Fotky objektov, ktoré váš robot odfotil ste pokojne mohli zaradiť aj na koniec vášho videa. Poznámka - nielen pre vás, ale aj ostatné tímy - možno pri tomto type úlohy je lepšie nepridávať hudbu do videa, mohli sme mať tak aj zvukový záznam doprevádzajúci fotenie, a teda ďalší dôkaz toho, že robot v danom okamihu skutočne fotí.

4. Fajne riešenie, viac menej spĺňa zadanie. Aj keď by som odhadovala, že robot by mal kontrolovať nie len vnútorný priestor, ale ale priestor vedľa seba, to však nevidím ako problém. Skôr mi chýba, že robot neprešiel celým kruhom. Fajn, že ste pridali aspoň dve fotky červeného valca, ktoré robot odfotil