Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: 2sestry79

Assignment: Rozmery stola

Konštrukcia

Náš merací robot má podvozok s dvomi Large Servo Motormi a jednou guličkou, aby sa vedel dobre otáčať a chodiť po stolíku. Vpredu má robot upevnené dva ultrazvukové senzory, aby si jednoducho vedel zmerať, či sa nachádza nad stolom, alebo je už na okraji. Medzi ultrazvuky sme pridali ešte jeden gyro senzor, aby sa robot otáčal presne.

Program

Potrebujeme, aby robot zmeral tri rozmery - výšku (to sa dá pomerne jednoducho, stačí len ísť s ultrazvukom po za okraj stola a zmerať signál z ultrazvuku), šírku (na to musí robot prejsť stolík po šírke, zmeriať počet vykonaných otáčok a skonvertovať do cm) a dĺžku (to sa dá zmerať podobne ako šírka).

Keďže robot môže byť na začiatku položený hocikde na stolíku, nič nevieme ani o jeho natočení, tak začneme s tým, že ideme dopredu až kým nezbadáme nejaký okraj (teda kým ultrazvukový senzor nenameria vzdialenosť väčšiu ako 10 cm) a následne sa robot otočí tak, aby oba ultravukové senzory boli za okrajom stolíka.

Teraz už vieme, že robot je na okraji, preto sa môže otočiť o 180 stupňov a zmerať šírku stolíka tak, že prejde až k druhému okraju. Potom sa robot znovu otočí (ale len o 90 stupňov, aby sme mohli merať iný rozmer stolíka), nájde druhý okraj stolíka, otočí sa o 180 stupňov a zmeria dĺžku celého stolíka.

Medzi jednotlivými meraniami vždy zresetujeme otáčkový senzor, aby sme merali len dĺžku ktorá nás zaujíma. Vypočítali sme si, že náš robot prejde jednou otáčkou 17 cm, a k nameranej dĺžke ešte vždy pripočítame 18 cm, čo zodpovedá dĺžke samotného robota (keďže robotové kolesá neprejdú úplne celú dĺžku stolíka).

Po zmeraní všetkých troch rozmerov robot vypíše tri namerané hodnoty na displej.

Robota sme testovali na dvoch rozličných stolíkoch a vždy nameral hodnoty, ktoré sa od skutočných hodnôt líšili maximálne o 1.5 %.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Veľmi pekné prehľadné riešenie. Páči sa mi ako ste všetko zdokumentovali či už na fotkách, videu alebo v grafoch. Držím palce pri riešení ďalších zadaní :)

2. Páči sa mi ako vždy precízne spracovanie výsledkov - merania robíte viackrát, máte porovnanie nameraných hodnôt so skutočnými, dokonca výpočet odchýliek, super!

3. Zá úlohu Rozmery stola získavate 3b. Veľmi sa mi páči, že ste odmerali viac ako len jeden stôl a spísali ste podrobný popis k riešeniu úlohy.

4. Vedeli by ste zdôvodniť, prečo má zmysel chybu udávať v percentách a nie v cm? Alebo vedeli by ste tú chybu rozdeliť na rozličné zložky a vysvetliť ktoré sú to a spoľahlivo ich ohraničiť? Chválim, že ste program urobili univerzálne, že sa robot vie na začiatku zarovnať oboma smermi. Tiež ma veľmi potešili komentáre v programe a grafy a že meriate rôzne stoly. Riešenie je vzorové, ďakujem.

Assignment: Tieňové divadlo

Rozhodli sme sa urobiť tieňové divadlo, ktoré umelecky zobrazuje deň v živote rastlinky. 

Konštrukcia

Náš robot má 3 Large Servo Motory: jeden točí kľukou, ktorá pohybuje stonku rastliny hore a dole, druhý hýbe listom a tretí hýbe s prípadnými ďalšími násadkami (napr.keby sme ešte chceli pridať slnko, oblaky alebo mesiac).

Na kľuke ktorá vie pohybovať s rastlinkou hore-dole je upevnená robotická ruka, ktorá otvára a zatvára kvet a táto je poháňaná medium servo motorom. 

Program

Program je pomerne priamočiary - robot 4 krát vytiahne stonku a pokýva listom, čo vytvorí dojem, že rastlinka rastie. Na konci robot otvorí ruku, teda púčik rozkvitne. 

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Pekné riešenie. Hudba ako aj efekty, krásne dopĺňali vaše tieňové divadlo, pekný umelecký zážitok ;)
Vďaka za spríjemnenie dňa s kvetinkou z tieňového divadla!

2. Veľmi pekné video, priam umelecky stvárnené.

3. Za riešenie úlohy Tieňové divadlo získavate 3b. Páči sa mi, že vaše divadielko má aj dej :)

4. Je to milé a pekné. Mrzí ma, že ste použili aj neLEGOvé súčiastky. Ale má to aj pointu, aj prevedenie je fajn. Urobilo radosť a vylepšilo náladu!