Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: STAR WATCH

Assignment: Zotrvačník

Dobrý deň,

zasielam riešenie úlohy: ZOTRVAČNÍK.

POPIS ROBOTA: skladá sa z dvoch častí: jedna pohyblivá a druhá stacionárna. Pevná časť musí by veľmi pevne prichytená na podložku, preto som použil dual locky z FLL. V nej je umiestnené koleso na oske, ktorá sa voľne pohybuje v bočných rámoch. Pohyblivá časť je sústava 4 motorov, ktoré sme použili z úlohy č.5. Sú sprevodované 5:1 a na výstupe 3:1 a sú na troch kolesách, aby sme vedeli motory vypojiť.

Na prepojenie obidvoch častí sú na koncoch osiek umiestnené polovičné kolieska a v nich som použil trojzubé ozubené kolieska, lebo sa dajú veľmi ľahko odpojiť. Na pohyblivej časti je pripevnený touch senzor, ktorý je pri štarte zatlačený a jeho uvoľnením sa spustí časomiera zotrvačníka.

Koniec merania sleduje color senzor, ktorý sníma plochu stredného kolesa. Na koleso sme nalepili prerušovane bielu pásku, aby color senzor zistil kedy sa koleso už nebude točiť. Po zistení, že sa farby už nemenia - nemenia sa namerané hodnoty odrazu- zastaví meranie času.

POPIS KOLESA: je zložené z veľkého, úzkeho 9 cm kolesa, na ktorom je pripevnenných 6 rovných paličiek/15/. Na každej je na obidvoch koncoch pripevnená gulička. Kto pozná lego vie, že sa gulička v púzdre pohybuje, aby sa mohla otáčať. Pre toto zadanie som však guličky musel oblepiť páskou, lebo pri veľkých rýchlostiach odstredivou silou vypadávali von a lietali tak po izbe-čo bolo niekedy aj nebezpečné. Všetky paličky s guličkami a koleso som dal na najdlhšiu os, ktorú máme -25 cm.

POPIS PROGRAMU: program má 5 častí, niektoré časti sú z úlohy 5. Prvé dve časti roztáčajú všetky 4 motory. Prvé dva  motory jedným smerom a daľšie dva motory druhým smerom. Tretia časť zabezpečuje akceleráciu. Štvrtá časť vypisuje rýchlosť motorov, pri dosiahnutí 100 2xzapíska, ako signál, že sa môžu motory odsunúť. Piata a posledná časť čaká kým sa uvoľní touch senzor, ktorý sa uvoľní keď odpojíme motory od zotrvačníka a potom zapneme časovač, color senzor meria odraz, ktorý dostane z kolesa. To, že koleso zastalo zistí tak, že namerá odraz, s ktorým porovnáva daľšie hodnoty, ktoré nameria s 0,5 sekundovou pauzou. Ak sa všetky rovnajú, vypíše čas, ktorý dostane z bloku časovač.

DOSIAHNUTÝ ČAS: 43,6 sekúnd.

Ďakujem veľmi pekne

za STAR WATCH

Richard

 

 

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Máte veľmi pekný strojček na roztočenie, škoda len že sa nevie aj sám odpojiť. Trocha mi prekáža použitie lepiacej pásky, v zadaní bolo vyslovene napísané, že tentoraz naozaj len LEGO. Ale boli aj lepšie časy, takže za mňa 2,7 bodu.

2. Za úlohu Zotrvačník získavate 2,9b. Váš zotrvačník nevydržal rotovať najdlhšie, ale páči sa mi podrobne spísaný popis riešenia.

3. Super, že ste použili meranie cez senzor. Palec hore.

4. Paráda Richard! Dosiahnutý čas je naozaj dobrý! Ďakujeme!