Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: SupraTech

About the team:

Assignment: Handy tripod

Popis riešenia:

Prvý stojan poskladaný zo stavebnice Lego Spike Prime sa môže otáčať okolo svojej osi o 360°, nakláňať zo zvislej do vodorovnej polohy a ešte sa môže otáčať držiak mobilu o 90° vľavo a vpravo od zvislej polohy. Stojan sa ovláda dvomi senzormi sily, keďže riadiaca jednotka Spike Prime sa nedá ovládať cez BT z PC.

Druhý stojan postavený zo stavebnice Lego Robot Inventor sa môže otáčať okolo svojej osi o 360° a nakláňať o 45° hore a dole od zvislej polohy. Druhý stojan sa dá ovládať dvomi senzormi sily, tak ako prvý stojan a cez BT z mobilu pomocou jednoduchého programu.

Robot:

V prvom stojane je použitá riadiaca jednotka Spike Prime (žltá), jeden stredný mindstorms motor na otáčanie držiaku mobilu a dva stredné technic motory pre nakláňanie a otáčanie celého stojanu.

V druhom stojane je použitá riadiaca jednotka Robot Inventor (tyrkysová) a dva stredné mindstorms motory pre nakláňanie držiaku a otáčanie celého stojanu.

K obidvom stojanom je možné pripojiť dva senzory sily, ktorými je možné upravovať polohu držiaku mobilu.

Program:

Program pre prvý stojan je vytvorený v LEGO Education SPIKE Prime 1.3.4. Po spustení programu sa tlačidlami na riadiacej jednotke volí smer, v ktorom sa má upraviť poloha držiaku a smer sa zobrazí aj na riadiacej jednotke. Senzormi sily sa podľa sily stlačenia ovláda rýchlosť pohybu daného motora pre otáčanie celého stojanu a náklon držiaku. Otáčanie držiaku mobilu je možné len o 90°.

Program pre druhý stojan je vytvorený v LEGO MINDSTORMS 10.1.0. Pri ovládaní senzormi sily sa po spustení programu tlačidlami na riadiacej jednotke volí smer, v ktorom sa má upraviť poloha držiaku a smer sa zobrazí aj na riadiacej jednotke. Senzormi sily sa podľa sily stlačenia ovláda rýchlosť pohybu daného motora pre otáčanie celého stojanu a náklon držiaku.

Pri ovládaní cez BT z PC alebo mobilu sa rýchlosť oboch motorov stojanu ovláda posuvnými ovládačmi na obrazovke.

Photos:

Videos:

Programs: