Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Šachisti - tigre

Assignment: Zimná olympiáda

Náš robot má dva svetelné senzory na sledovanie čiary a jeden svetelný senzor na čítanie čiarového kódu. Na prichytenie vozíka k robotovi používa sklápacie rameno a na pohyb kolies dva motory. Svetelný senzor zaznamenáva tri úrovne jasu (vzduch, stenu vozíka a čiaru kódu). Do premennej si zaznamenáva počet čiar v kóde. Potom vezme vozík, napojí sa na čiaru na zemi a ide po nej. Keď oba svetelné senzory zaznamenajú na zemi čiaru zmenia premennú o -1. Keď oba senzory opäť narazia na čiaru a premenná sa vtedy rovná 0 robot vojde do výjazdu. Na konci výjazdu sa zastaví a stočí sa spolu s vozíkom koolmo naň.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Pekný vozík, aj rozpoznávanie kódu, aj pekne zdokumentovaná úloha. Páči sa mi ten mechanizmus na vozík aj čiarové kódy. Robot tiež pekne sleduje čiaru.

2. Za úlohu Zimná olympiáda - tigre získavate 3b. Dokonalé riešenie úlohy. Veľmi pekný popis riešenia a ukážkovo natočené riešenie.

3. Super, že ste sa pustili do náročnejšej úlohy. Pekne vám však robot pípal pri rôznych situáciách, keď niečo identifikoval. Myslím, že to môže pomôcť pri hľadaní chýb, ak niečo nefunguje tak, ako má.

4. Krásne riešenie aj prehľadné video s rôznymi situáciami, oceňujem. Drobná rezerva je tam v možnom vylepšení mechaniky tak, aby vozíkom až tak nemigalo do strán, lebo povytráca všetku batožinu. Tešíme sa na ďalšie riešenia. :-)

Assignment: Let okolo sveta

Lietadlové ovládacie centrum je postavené okolo centrálneho gimbalu. Cezeň prechádza sila z pravého motora cez zrýchlovací prevod po obvode stredného rámu a náledne vnútorného rámu, ktorá krúti lietadielkom. Motory na ľavej strane ovládajú všetky náklony. Stredný (medium) motor ovláda náklony dopredu a dozadu. Veľký (Large) motor vľavo ovláda náklony doprava a doľava. Mini lietadielko "lieta" pomocou tenkej nitky pripevnenej o pravé krídlo lietadielka a 15 dierok dlhého hranola, ktorý ešte k tomu má približné protizávažie. Program je len pre ovládanie pomocou tlačidiel na Spike kocke a tlačidlovými senzormi, zatiaľ čo v pozadí motor krúti lietadielkom a na začiatku ho postupne zrýchli. Na videu vidieť najskôr rozpracovaný model a potom už hotový model v činnosti.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Ten gimbal je neuveriteľne komplikovaný, to je naozaj obdivuhodné nielen vymyslieť, ale aj poskladať. Len sa mi trocha zdá, že ste už potom nedotiahli tú myšlienku až do konca, pretože lietadielko sa dosť kymáca a poloha ramena nie je stabilná. Napriek tomu je to však skvelé riešenie.

2. Za úlohu Let okolo sveta - tigre získavate 3b. Páči sa mi, že ste popísali riešenie vo videu, poslali ste veľké množstvo detailných fotiek robota a aj popis riešenia je pekne spísaný.

3. Pekne zaznamenaná základná konštrukcia, teda ako si tvoril model. Samotné video až tak dobre nezobrazovalo pohyb všetkých osí. Možno si to mohol komentovať.
Musím Ťa však pochváliť, že si sa pustil do tejto ťažšej úlohy pre Tigre.

4. Veľmi pekné a inšpiratívne riešenie. Škoda, že sa nepodarilo nahrať krajšie video, kde by sme videli, ako model funguje v prevádzke, zdola to nevidno dobre. Tešíme sa na ďalšie riešenia!