Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Rubik's Bots

Assignment: 3D skener

Ahojte, my sme tím Rubik’s Bots a pripravili sme si pre vás riešenie úlohy 3D Skener.

Náš robot sa skladá z otočnej podložky, ultrazvukového senzora ktorý je nad stredom podložky a vysúvacieho ramena ktoré sa vie pohybovať do strán + kocky, ktorá je na „veži“.

Robot pri skenovaní objektu postupuje tak, že hýbe ramenom doprava a doľava, a po každom pohybe rameno o kúsok povysunie. Keď skončí, tak rameno nastaví do začiatočnej pozície, podložku otočí o 1/24 celej otáčky a ide odznova. Všetky údaje zapisuje do súboru, ktorý neskôr program v pythone prečíta, dekóduje a vykreslí bodový mapu, ktorá je výsledok skenovania. Na konci programu robot zapíše ešte výšku objektu.

Pod otočnou plošinou je systém prehadzovačiek, ktorý dokáže odpojiť motor od podložky, a sprevodovať kolečko na manuálne ovládanie tak, aby s podložkou bolo spojené prevodom 3:1 alebo 1:1.

V python programe, počítač prechádza cez body 24-uholníka (na toľko bolo rozdelené otáčanie podložky) a z každého bodu prechádza cez 5 kružníc (pre 5 dĺžok ramena). V každej kružnici zaznačí miesta, kde robot niečo videl. 

V sekcii programy sú aj výsledky meraní + python program na ich prečítanie

 

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Skener má peknú konštrukciu, hoci mám trocha pocit, že pri tomto spôsobe skenovania je ten otáčací stolík trocha zbytočný. Ale má svoj význam, že máte nazbieraných viacero bodov. Výsledný obrázok nie je celkom 3D a tiež sa z neho asi ťažko určí aký tvar to má byť. Neodpustím si však poznámku, že tie objekty, ktoré ste predložili na skenovanie sa nevolajú trojuholník a obdĺžnik ale trojboký a štvorboký hranol

2. Plusy: Zostrojili ste výborný scanner. Výsledky sú veľmi povzbudivé a zodpovedajú skenovanému tvaru. Gratulujem!
Drobné rezervy: Správne by sa asi mal označovať ako 2D skener, keďže len zachytáva tvar pôdorysu. Zdá sa, že dokáže oskenovať iba také tvary, ktoré majú všade približne rovnakú, vopred určenú, výšku.
Celkovo - výsledok je veľmi pekný a funkčný model skeneru.

3. Za úlohu 3D skener získavate 3b. Páči sa mi, že ste sa nad úlohou zamysleli a vytvorili ste priam dokonalé riešenie.

4. Veľmi pekne ste sa pustili do ulohy pre Tigrov. Dobre ste zdukumentovali celý proces merania a zobrazenia.
Samotné vykreslenie nie je úplne dokonalé, ale aj takto sa dá ohodnotiť ako splnené zadanie.