Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Šachisti - tigre

Assignment: 3D skener

Robot sa skladá z otáčacej plošiny a ramena s ultrazvukovým senzorom. Senzor vždy zostane rovnobežne s držiakom vďaka kosodĺžnikovému tvaru ramena.
Rameno je ovládané motorom so spomaľovacím prevodom. Tento motor je spojený s kockou, ktorá je súčasťou držiaka. Na opačnej strane konštrukcie je motor, ktorý pomocou ozubených kolies s prevodom 28:60 otáča plošinu, na ktorej je položený skenovaný predmet. Pred skenovaním sa ultrazvukový senzor nakalibruje podľa rovnej steny, keďže okrem pohybu hore-dole vykonáva aj pohyb dopred-dozadu. Hodnoty naskenované pri kalibrácii budú následne odčítané od novonaskenovaných hodnôt predmetu. Ultrazvukový senzor sa pohybuje smerom hore pričom zaznamenáva 40 hodôt vzdialeností a potom sa vráti naspäť dole. Následne sa plošina otočí o dvanástinu celej otáčky plošiny (64.29 stupňov) a senzor nasníma a pripíše nové hodnoty. Všetky hodnoty sa zapisujú do listu, ktorý má ale istý limit zapísaných hodnôt, a preto sa skenovanie predmetu musí rozdeliť na dve časti. Po každej časti treba aktuálny list ručne exportovať do textového súboru, ktorý potom Python načíta. Po naskenovaní aj exportopvaní druhej časti predmetu, python spracuje údaje na súradnice a pokúsi sa predmet nakresliť pomocou čiar. Na informatike sme sa učili python a kreslili sme v Tkinter, tak sme použili ten. Niektoré príkazy nám pomohol vedúci nájsť na internete. Program zobrazí predmet zo 6 rôznych strán - vždy predný a zadný profil. Ak je niektorý bod priďaleko, tak sa vynechá. Niekedy senzor predmet nezachytí. Po stlačení tlačidla python ukáže ďalšiu stranu. Obrázky sme aj ručne ofarbili. Proces skenovania trvá cca. 5 minút.   
 

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Pekné riešenie, ktoré naozaj robí to čo má. Nie je mi síce jasné, načo treba celým objektom otáčať, keď potom aj tak nakreslíme len jeho obrys a nie celé teleso, ale to asi bolo nedomyslené v zadaní. Je jasné, že ultrazvukový senzor, ktorý ste použili, nie je na túto úlohu najlepšia možnosť, pretože nevysiela dostatočne úzky lúč a navyše sa zvuk poodráža od každého výstupku na ktorý narazí. Vy ste však spravili čo ste mohli, takže celkovo riešenie hodnotím veľmi dobre.

2. Pekné riešenie, jednoduchý, ale efektívny stroj, myšlienka s kalibráciou zdá sa funguje spoľahlivo. Zaujímavé by bolo vidieť ako by vyšiel kužel, ktorý by nemal do boku šikmé steny a mohol by odrážať ultrazvukovú vlnu o niečo spoľahlivejšie, alebo ešte lepšie - oválna poschodová torta :-). V pythonovom programe by som potom odporučil použiť viac premenných, aby sa tie isté výpočty nemuseli opakovať na viacerých miestach, ale inak je to výborná práca.

3. Za úlohu 3D skener získavate 3b. Páči sa mi podrobný popis riešenia a aj, že ste vyskúšali viacero predmetov rôznych tvarov.

4. Nabudúce by mohli aj súťažiaci slovne komentovať na video svoje riešenia :) a možno aj samotného robota, ako funguje.
Pekne ste sa popasovali s obmedzenou kapacitou pamäte. Vykreslené obrázky sa podobali, ale asi ešte majú čo doháňať, aby boli presné.