Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: ZS Bernolakova - Amavet 964

Assignment: Poľnohospodársky robot

Autori: Maroš Petro, Pavol Emanuel Laban


Základné údaje
Procesor: LEGO Mindstorms EV3
Veľkosť pamäte: podľa firemného popisu riadiacej jednotky Lego Min
Frekvencia: podľa firemného popisu riadiacej jednotky Lego Min
Senzory: 3x farebný 1xultrazvukový snímač
Pohon: Lego Mindstorms EV3 - 4x servo motor
Napájanie: dobijacia batéria -Lego Mindstorms EV3
Programovací jazyk: Lego Mindstorms EV3 EDU

 

Náš poľnohospodársky robot, alebo jednoduchšie "Traktor" funguje tak, že sleduje odvodňovaciu ryhu (riadok, akékoľvek smerové navádzanie). Prechádza ponad kocky (rastliny a buriny). Ak robot zaznamená burinu, zaznie zvukový signál. Na konci odvodňovacej ryhy (riadku, smerového navádzania) robot zobrazí na displeji koľko našiel burín a plodín. Vychádzali sme z predpokladu, že každá plodina sa bežne sadí do riadkov a teda je smerové navádzanie zabezpečené.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Super konštrukcia, veľké kolesá sú super, pretože rozložia hmotnosť na väčšiu plochu a nezhutňujú tak pôdu. Škoda je len to, že ste nedali viac rastlín a viac ukážok, že vám to funguje aj pri inom rozložení.

2. Veľmi pekné riešenie. Páči sa mi, že video je komentované a nahrali ste detailné fotky robota.

3. Ďakujeme, zostrojili a naprogramovali ste pekného a funkčného poľnohospodárskeho robota, označenie ryhy, po ktorej sa má pohybovať je fajn. Drobnú desatinku ale musím strhnúť za vetu zo zadania: "Na konci riadku sa otočí do ďalšieho riadku a takto pokračuje", inak je to výborná práca.

4. Fajn chalani. Pekne ste vysvetlili model. Dobre vám fungoval. mám len zopár drobností, čo môžete ešte v poslednom kole vylepšiť. keď rozprávate, nedávajte do videa hudbu, alebo ju dajte tichšie. Keď je takto nahlas, je vám horšie rozumieť. A skúste nahrať aspoň dva alebo tri pokusy, aby sme ozaj videli, že vám ten model dobre pracuje s programom.