Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: ZS Bernolakova - Amavet 964

Assignment: Poľnohospodársky robot

Autori: Maroš Petro, Pavol Emanuel Laban


Základné údaje
Procesor: LEGO Mindstorms EV3
Veľkosť pamäte: podľa firemného popisu riadiacej jednotky Lego Min
Frekvencia: podľa firemného popisu riadiacej jednotky Lego Min
Senzory: 3x farebný 1xultrazvukový snímač
Pohon: Lego Mindstorms EV3 - 4x servo motor
Napájanie: dobijacia batéria -Lego Mindstorms EV3
Programovací jazyk: Lego Mindstorms EV3 EDU

 

Náš poľnohospodársky robot, alebo jednoduchšie "Traktor" funguje tak, že sleduje odvodňovaciu ryhu (riadok, akékoľvek smerové navádzanie). Prechádza ponad kocky (rastliny a buriny). Ak robot zaznamená burinu, zaznie zvukový signál. Na konci odvodňovacej ryhy (riadku, smerového navádzania) robot zobrazí na displeji koľko našiel burín a plodín. Vychádzali sme z predpokladu, že každá plodina sa bežne sadí do riadkov a teda je smerové navádzanie zabezpečené.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Super konštrukcia, veľké kolesá sú super, pretože rozložia hmotnosť na väčšiu plochu a nezhutňujú tak pôdu. Škoda je len to, že ste nedali viac rastlín a viac ukážok, že vám to funguje aj pri inom rozložení.

2. Veľmi pekné riešenie. Páči sa mi, že video je komentované a nahrali ste detailné fotky robota.

3. Ďakujeme, zostrojili a naprogramovali ste pekného a funkčného poľnohospodárskeho robota, označenie ryhy, po ktorej sa má pohybovať je fajn. Drobnú desatinku ale musím strhnúť za vetu zo zadania: "Na konci riadku sa otočí do ďalšieho riadku a takto pokračuje", inak je to výborná práca.

4. Fajn chalani. Pekne ste vysvetlili model. Dobre vám fungoval. mám len zopár drobností, čo môžete ešte v poslednom kole vylepšiť. keď rozprávate, nedávajte do videa hudbu, alebo ju dajte tichšie. Keď je takto nahlas, je vám horšie rozumieť. A skúste nahrať aspoň dva alebo tri pokusy, aby sme ozaj videli, že vám ten model dobre pracuje s programom.