Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: The Benders

Assignment: Učiaci sa robot

Úloha pre zajace

Stavba Robota:
Robot sa skladá z ev3 riadiacej kocky, dvoch medium motorov zapojených do portov B a C,
dvoch color sensorov zapojených do portov 1 a 4. Na medium motory sú pripojené veľké kolesá
a zo zadu robota podobiera gulička.


Program:
Po zapnutí programu robot najprv vstúpi do nekonečného loopu, v ktorom dostáva inštrukcie,
ako sa správať v akej situácií. Do listu kombinacie si po stlačení ľavého, pravého alebo
spodného tlačítka zapíše sitáciu a ako sa má pri nej správať spôsobom xyz, kde x reprezentuje
stlačené tlačítko a teda smer jazdy (l (ľave tlačidlo) - do ľava, p (prave tlačidlo) - do prava, d
(spodne tlačidlo) - zastaviť), y reprezentuje momentálny stav pravého senzora (0 - nevidi čiernu,
1 - vidi čiernu) a z reprezentuje momentálny stav ľavého senzora. Situácie je možné pridávať až
do stlačenia stredného tlačítka, po stlačení ktorého je loop prerušený a program pokračuje do
ďaľšieho loopu.

V tomto druhom loope si program najprv zadefinuje základnú rýchlosť a smer jazdy. Potom
porovná momentálnu situáciu zo situáciami v liste kombinácie a ak sa dáka zhoduje, vykoná
zadaný pohyb, inak ide rovno.

Video:
Na videu je možné vidieť skôršie popísaný program v akcii. Najprv zadám kombinácie a potom
stlačím stredné tlačitko a robot sa pohne. Ku koncu ešte ukážem, že je skutočne možné
robotovi dávať pokyny ako sa ma správať a jeho pohym nieje hard-code.

Tím: Samuel

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Páči sa mi komentované video a veľmi pekné riešenie úlohy.

2. Jednoduché a pekné riešenie, aj je to pekne zdokumentované. Super.

3. Fajne riešenie. Pekne prevedená ukážka a jasne zdôvodnené.
Za mňa super.

4. Veľmi pekne si to vyrobil aj vysvetlil. Jedine pripomínam vetu zo zadania: "Naučte takýmto spôsobom robota aspoň tri rôzne správania:" Pekné prázdniny!