Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: The Benders

Assignment: Učiaci sa robot

Úloha pre zajace

Stavba Robota:
Robot sa skladá z ev3 riadiacej kocky, dvoch medium motorov zapojených do portov B a C,
dvoch color sensorov zapojených do portov 1 a 4. Na medium motory sú pripojené veľké kolesá
a zo zadu robota podobiera gulička.


Program:
Po zapnutí programu robot najprv vstúpi do nekonečného loopu, v ktorom dostáva inštrukcie,
ako sa správať v akej situácií. Do listu kombinacie si po stlačení ľavého, pravého alebo
spodného tlačítka zapíše sitáciu a ako sa má pri nej správať spôsobom xyz, kde x reprezentuje
stlačené tlačítko a teda smer jazdy (l (ľave tlačidlo) - do ľava, p (prave tlačidlo) - do prava, d
(spodne tlačidlo) - zastaviť), y reprezentuje momentálny stav pravého senzora (0 - nevidi čiernu,
1 - vidi čiernu) a z reprezentuje momentálny stav ľavého senzora. Situácie je možné pridávať až
do stlačenia stredného tlačítka, po stlačení ktorého je loop prerušený a program pokračuje do
ďaľšieho loopu.

V tomto druhom loope si program najprv zadefinuje základnú rýchlosť a smer jazdy. Potom
porovná momentálnu situáciu zo situáciami v liste kombinácie a ak sa dáka zhoduje, vykoná
zadaný pohyb, inak ide rovno.

Video:
Na videu je možné vidieť skôršie popísaný program v akcii. Najprv zadám kombinácie a potom
stlačím stredné tlačitko a robot sa pohne. Ku koncu ešte ukážem, že je skutočne možné
robotovi dávať pokyny ako sa ma správať a jeho pohym nieje hard-code.

Tím: Samuel

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Páči sa mi komentované video a veľmi pekné riešenie úlohy.

2. Jednoduché a pekné riešenie, aj je to pekne zdokumentované. Super.

3. Fajne riešenie. Pekne prevedená ukážka a jasne zdôvodnené.
Za mňa super.

4. Veľmi pekne si to vyrobil aj vysvetlil. Jedine pripomínam vetu zo zadania: "Naučte takýmto spôsobom robota aspoň tri rôzne správania:" Pekné prázdniny!