Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Šachisti - tigre

Assignment: Učiaci sa robot

Robot sa skladá z dvoch svetelných senzorov, ultrazvukového senzora a dvoch motorov. Ovláda sa prepisovaním hodnoty v premennej "chôdza".
Ak je chôdza 81, 83 alebo 85, robot vykonáva pohyb. 81=>zatočí o 45° do ľava, 83=> zatočí do prava o 45° a ak chôdza=85 začne sa pohybovať rovno, až kým nedostane iný prikaz. Ak sa chôdza=8, robot sa zastaví a čaká na ďalšie pokyny. Toto uľahčuje používateľovi riadenie robota. Po začatí programu robot automaticky zapne učiacu sa fázu. Keď robot dostane pokyn na pohyb, zapamätá si, aké mal vstupy (čo zachytili senzory) a aký príkaz vtedy dostal. Podľa toho vyberie položku v liste a zvýši jej hodnotu o 1. Keď sa potom hodnota chôdze zmení na 88, robot začne postupovať podľa naučeného správania. Počas toho si stále sleduje vstupy (čo vidia senzory) a z listu vyťahuje, čo v danej situáci robil vo fáze učenia. Podľa toho sa potom hýbe, až kým sa chôdza nezmení na 80. Vtedy sa celý program resetuje, teda taktiež sa resetuje (vymaže) list s naučeným správaním. Ak by počas opakovacej fázy používateľ zisitl,že sa robot niečo nenaučil a je potrebné aby sa vrátil do učiacej sa fázy, môže zmeniť chôdzu na 87. Robot sa vráti do učiacej sa fázy ale už predtým naučené informácie nevymaže.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. S úlohou ste sa vyhrali. Páčia sa mi detailné fotky robota.

2. Áno, áno, presne takto to malo byť! Pekne ste to spravili!

3. Pekne ste sa posunuli od posledného videa - ako ste nahrali slovný popis.
Občas mi však video zasekávalo, netuším prečo. Ale to čo som videla bolo dobré. Páčil sa mi postup, ako ste robota učili veci postupne. Myslím, že to nakoniec celkom zvládal. Asi až na jednu malú kolíziu, kedy narazil do steny (3:15).

4. Som až prekvapený, že to takto dobre funguje. Programu by pomohlo, keby ste do neho pridali komentáre. To, čomu nerozumiem, je či nastavovanie premennej na 88 v nekonečnej slučke nespôsobí, že niektoré vstupy od používateľa budú ignorované. Stávalo sa alebo nestávalo sa? Ak nie, akoto? Ak hej, ako často? V tom prípade ste mohli nájsť nejaký iný spôsob, ako to vyriešiť - napr. po každom jednom vstupe a jeho spracovaní tú premennú nastaviť tam, namiesto toho, aby sa nastavovala v hlavnej slučke. Navyše, keď sa raz program resetne cez 80, tak to ten task stopne, takže potom sa to začne správať inak. Alebo ste vždy najskôr dali 80 a ten task teda nikdy nebežal? Táto jedna informácia mi chýba. Ale inak paráda!

Assignment: Elipsa

Robot sa pohybuje malým (small) motorom spike kupredu pokiaľ otočenie (yaw) spike kocky nie je rovnaké ako na začiatku, ďalej sleduje otočenie v štyroch sektoroch podľa otočenia (yaw), následne spočíta koľko krát bol v rámci týchto sektorov natočený; mierne a prudké zákruty, odčíta prudké od miernych a čím je menšie číslo tým je zaoblenie elypsy podobnejšie, body sú bližšie, elypsa sa viacej podobá na kružnicu. Konštrukčne: motor distribuje silu kolesám cez diferenciál, bod čo kreslí elypsu (fixka) je od bodu upevneného ku špagátu (kladka) vzialený 6 lego dierok/stuplíkov, používa kolesá 56x26, fixka je upevnená žltými gumičkami o33.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Páči sa mi, že ste komentovali video. S úlohou ste si poradili. Robot vypočítal ako veľmi je elipsa natiahnutá.

2. Perfektné riešenie, robí všetko presne ako má. Škoda len, že ste nejako nevymysleli tie ohniská elipsy, aby ich nebolo treba držať.

3. Mali ste pekný pokec o modeli robota. Na pár nie úplne štastne zvolených slovies to bolo dobré. Typujem, že asi mierna nervozita pred kamerou zaúradovala.
Ukážky boli dobré. Kúsok lepšie by sa mi to kontrolovalo, keby ste mali na zemi/ na podlahe elipsu nakreslenú, či robot ozaj po nej chodí. čo ste spravili na záver. teda ste mu pridali aj kreslítko. A skúsili ste aj dve rôzne rozloženia bodov, takže super. Palec hore :)

4. Dobrá práca. Jedine tým porovnaním yaw==0 si nie som celkom istý, lebo to nemusí trafiť presne a spraví ďalšie kolečko. Ak ide dostatočne pomaly, tak aj hej. Ten "start motor A" by som nedal do cyklu, ale pred neho a potom cyklus mohol byť wait until, ktorý asi beží efektívnejšie, ale to je drobnosť. Treba viac trénovať rozprávanie. Pekné prázdniny.