Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: Boomers

Assignment: Učiaci sa robot

Náš robot sa pozostáva z troch senzorov, z dvoch veľkých kolies, z jedného malého kolesa a z dvoch motorov.

Dva senzory snímajú farbu a tretí sníma vzdialenosť. Na jednotku sme naprogramovali šípky pomocou, ktorých budeme vedieť, že do ktorej strany sa bude robot pohybovať.  

Robota sme naučili sledovať čiaru. V programe je rozpísané, ako bude robot správať podľa senzorov farby. Snaží sa ísť vždy uprostred. Pri zákrute sa spomalí, aby ju zvládol. A potom pokračuje ďalej po čiare rovno.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. V rámci riešenia úlohy nevidím samotné učenie sa robota. To, že robot rozoznáva čiaru je predkódené a nie naučené.

2. Program máte trocha chaotický, ale je to správny program pre chodenie po čiare. Jeho jediným nedostatkom však je, že chodiť po čiare ste sa naučili vy sami, ale nenaučili ste to robota. Úlohou bolo predovšetkým naučiť ho nejaké správanie, nie napísať mu hotový program. Tak za snahu nejaký bodík ale dáme.

3. Chalani, som rada, že si viete užiť natáčanie :)
Model je fajn, čo mi ale vo vašom videu chýba, je ukážka, ako ste robota učili ... kedže je celá úloha o tom, ako máte robota niečo naučiť a to ste tu neukázali, strhávam vám 1bod.
majte pekné leto!

4. Je to milé, ale úloha nie je splnená. Tento robot sa nič neučí, má zafixované správanie. Prečítali ste si zadanie poriadne? Ahoj!