Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: =false²

Assignment: Hasiči

Hasiči

            Dobré ráno, deň a večer! Opäť sa stretávame aj tohto roku. Tešíme sa že sme sa tu mohli znova ocitnúť a zažiť nové zážitky či už ohľadne skúseností s robotikou alebo aj zážitky,  keď náš stroj „ožil.“

                Dizajn nášho auta je pomerne jednoduchý, ale dostať sa k nemu nás stálo veľa času a úsilia, hlavne kvôli tomu že teraz nás je o dvoch menej, ako aj kvôli tomu že sme sa najprv pokúšali zhotoviť stroj na druhé zadanie.

                Náš hasičský stroj sa skladá z troch hlavných častí. Tá prvá je základňa, na ktorú sú napojené zvyšné dve časti. Skladá sa z veľkej platne, na ktorú je zhora pripevnená riadiaca jednotka a zospodu dve motorčeky na pohyb. Druhá časť nášho robota je jeho predok. Ten sa skladá z tlakového senzoru, ktorý robot používa, pri hľadaní ohňa, na otočenie sa keď narazí do steny, a však tento systém sme nemohli zdokonaliť, keďže naša škola má pomerne nerovnú podlahu, ďalej tam je farebný senzor pripevnený na otočnú guľôčku, ktorá je ľahšia a účinnejšia na pohyb ako dve nepoháňané kolesá. Farebný senzor slúži ako tá najbližšia náhrada za snímač teploty, ktorý by sme použili, ak by sme ho mali. Tá tretia a posledná časť, a možno aj tá najdôležitejšia, je motor s držiakom na pohárik.  Táto časť slúži na uhasenie požiaru, ale mali sme ešte jeden nápad na to ako to spraviť, a to bolo za použitia  striekačky, ktorú by stlačil motor otáčajúci ozubeným kolieskom, ktoré by pohlo súčiastkou s ryhami, ktorá by zatlačila na vrch striekačky, a tým vystrelila vodu.

                Náš kód sa skladá z dvoch častí. Tá prvá je určená na pohyb pri hľadaní ohňa. Robot sa začne pohybovať dopredu, kým nenarazí do steny, čím sa aktivuje tlakový senzor, čím sa aktivuje otočenie a premenná m sa nastaví na 1, čo zapríčiní to že keď motor znova narazí do steny, otočí sa do druhého smeru a nechodí do štvorca, a taktiež nastaví premennú m na 0, čo dovoľuje programu sa opakovať. Tá druhá časť slúži na uhasenie, a funguje tak že keď farebný senzor nasníma sviečku, tak sa robot pohne dozadu, natočí, pohne dopredu a otočí držiakom na pohárik s vodou, čím vyleje vodu na sviečku.

                Prvú úlohu sme si užili, a veľa sa nasmiali, keď náš stroj zlyhal vtipným spôsobom. Ďakujeme Vám za to že ste nám predĺžili termín, pretože inač by sme prvú úlohu nestihli, taktiež Vám ďakujeme za vaše želanie a lyžovačku si užili. Tak dovidenia na zatiaľ, a uvidíme sa znova pri ďalšej úlohe.

                PS.: Tá žena na ľavo od nás je naša učiteľka.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Chcelo by to ukázať na videu trocha viac úspešných pokusov. Ale konštrukcia je dostatočne jednoduchá na to, aby bola spoľahlivá. Skúšali ste senzorom aj lokalizovať kde presne sa požiar nachádza?

2. Za úlohu hasiči zajace získavate 3b. Robotovi hasičovi sa podarilo nájsť zdroj požiaru a následne uhasiť oheň.

3. Jednoduchá konštrukcia a efektívne riešenie. Možno by som očakávala, že robot bude vedieť nájsť svetlo/oheň aj z rôznych uhlov a vzdialeností, čo ste vlastne aj čiastočne na videu ukázali.

4. Robot pekne využíva senzor na zastavenie pred sviečkou, účinne ju zahasí a s nádobkou maniupuluje opatrne a spoľahlivo. Úloha je splnená!