Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: MK3

About the team:

Assignment: Príšerky s.r.o.

Naša MK3šerka s.r.o. sa skladá zo 4 veľkých motorov, jedného ultrasonického senzora a jednej EV3 kocky (a veľa ďalších kociek).

Po spustení programu príšerka začne vyhľadávať potravu pohybovaním sa dopredu a dozadu. Potravu vyhľadáva pomocou ultrasonického senzora. Keď ju uvidí na vzdialenosť menšiu ako 25 centimetrov, rozbehne sa smerom k nej. Potom ju začne rozkladať. Keď ju celú rozloží vráti sa tam, odkiaľ sa za ňou rozbehla. Tam začne vyhľadávať ďalšiu potravu. Keď rozloží 3 štruktúry, zastaví a zaznie fanfára.
Pri konštrukcii nebola dobre vyvážená, takže je vzadu pridané závažie. Pri vyhľadávaní potravy sme mali problém, že niekedy prehliadol štruktúru a pokus sa nevydaril. 


Tím MK3

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Výborne! Funguje to. Nádherná príšerka vyhľadáva LEGO štruktúry, a rozrušuje ich na menšie časti. Gratulujem!

2. Príšerka je naozaj hrôzostrašná, nechcel by som sa jej dostať do pazúrov... Pekná konštrukcia aj dobre zdokumentované riešenie, hoci to rozoberanie ste si dosť zjednodušili.

3. Za úlohu Príšerky s.r.o. získavaš 3b. Spôsob akým rozkladáte súčiastky síce nie je najefektívnejší, ale každopádne sa to robotovi podarí. Páči sa mi váš rozsiahly popis úlohy :) Páči sa mi, že komentujete video.

4. Super, že ste nahrali viacero pokusov. Program fungoval podľa plánu.
Avšak aj ďalšie tímy zvolili stratégiu, že budú búrať vežičky. Lenže vežička nie je štruktúra, ktorej súčiastky by bolo treba od seba oddeľovať. keďže nie sú pospájané. Preto nepovažujem úlohu za úplne korektne splnenú.
Tiež by ma zaujímalo, prečo ste si stanovili zrovna tri kôpky a prečo ste neskúsili ich umiestniť do rôznych strán, nie len pred robota?