Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: Develepment Robotic TEAM

About the team: ZŠ s MŠ Vývojová 228, BA - Rusovce

Assignment: Climber

Development Robotic TEAM, ZŠ s MŠ Vývojová 228, Bratislava - Rusovce

Autor: Milan Revay, Filip Podlipný

Robot sa skladá z: - Dvoch motorov, ktoré pohybujú kolesami – dvoch ultrazvukových senzorov, zisťujú počiatočnú a koncovú pozíciu

Robot vie: - pohybovať sa po rímse, otestovať začiatok a koniec rímsy, "prerúčkovať" ju, zistiť dĺžku a zastaviť v strede.

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Pekné riešenie, efektívna konštrukcia, funguje to! Gratulujeme! Nie je síce horolezec, ale lanovka, takže to nemôžeme celkom naplno ohodnotiť, ale aj tak sa mi riešenie páči.

2. Za úlohu Lezec získavate 2,8b. Robot sa mal podľa zadania pohybovať svojimi rukami, čo ale nie sú kolesá. Páči sa mi premakané riešenie a pekné video s riešením.

3. Vyzerá to, že robot robí to čo by asi mal. Ale pri ďalšom videjku skúste lepšie zachytiť detaily. Aký si dôkaz, že váš program aj v realite robí to čo má. Napríklad, to že robot zastal v polovici, je dôkaz, že zmapoval cestu. Avšak ja nevidím, či ozaj zastal v polovici. Ani nijaký inakší dôkaz že bola cesta dobre zmapovaná.

4. Pekne ste to vymysleli, aj senzory správne detekujú okraje, dobrá konštrukcia. Ale predsa len to nie je rúčkovanie, ale len kolieskovanie.