Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Team name: GAB.sc Junior #3

About the team: 3. generácia krúžkarov venujúcich sa robotike z radov najmladších na Gymnáziu Antona Bernoláka v Senci

Assignment: Attendance System

Postavili sme dochádzkové hodiny, ktoré zaznamenajú príchod a odchod 3 zamestnancov. Ale vedeli by sme to rozšíriť až na 7 zamestnancov lebo farebný senzor vie zaznamenať 8 farieb ale máme žltú stenu tak preto o jeden menej. 

Keď do vnútra hodín zasunieme farebnú kartičku, hodiny pípnu na znak toho že ju farebný senzor zaregistroval a zapísali sme si čas príchodu (počet sekúnd ktoré prešli od spustenia programu). Keď kartu znova vložíme, hodiny pípnu a zaznamenáme si čas odchodu. Počet sekúnd koľko bol zamestnanec v práci vypočítame čas odchodu mínus čas príchodu a zobrazíme ho na displeji zaokrúhlený na celé sekundy. 

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

1. Páči sa mi využitie melódie na určenie príchodu a odchodu! Funguje to dobre a správne. Jediné, čo mi chýba, je:
"a nejakým spôsobom sa na konci pracovnej zmeny bude dať zistiť, v akom čase každý zo zamestnancov prišiel na pracovisko a odišiel z pracoviska."
Robot iba vypisuje, koľko pracovník bol v práci vtedy, keď práve odchádza, ale nie na konci pracovnej zmeny (kedy príde niekto z personálneho oddelenia a skontroluje, že každý pracoval dosť dlho podľa toho, čo má napísané v zmluve).

2. Za úlohu Dochádzkové hodiny získavate 3b. Páči sa mi nápad s farebnými kockami pre rozlíšenie zamestnancov aj zobrazenie času.

3. Páči sa mi dizajn modelu aj nápad. Skvele. Len tak ďalej.

4. Veľmi pekná konštrukcia, takéto hodiny sa zamestnancom určite budú páčiť. Ale žiaľ, nie všetky úlohy zadania ste splnili. Nevieme zistiť, kedy zamestnanec prišiel a kedy odišiel, vieme len koľko si odpracoval. Navyše sa tento údaj zobrazil len pri odchode zamestnanca, ale keď si to večer bude chcieť pozrieť pán riaditeľ, už ten údaj nevidí.