Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Vitajte a pozrite si:

Oznamy:

Staviate radi roboty zo stavebníc LEGO? Ak áno, riešte Robotickú ligu!

Pravidlá

Ako hodnotíme?

Vaše riešenia si dôkladne prezrú títo štyria ľudia: Karolína - šikovná odborná asistentka z FMFI UK, Miška - z FMFI UK, Paľo z FMFI UK a Rišo - učiteľ na FEI STU, organizáciu súťaže koordinuje Paľo Petrovič - učiteľ na FMFI UK:

Každý z nich nezávisle od ostatných pridelí 0-3 body podľa toho, či riešenie je kompletné (obsahuje obrázky, video, program, dobrý popis a robot robí to, čo má) a nakoľko ich zaujme. Do tabuľky sa vám započíta aritmetický priemer. Vyhodnocujeme zvlášť slovenské a medzinárodné poradie.

Poznámka: Robotická liga je samostatná súťaž, ale je vhodná ako predsúťažný tréning pre iné súťaže a pripravuje ju združenie Robotika.SK v spolupráci s FMFI UK, FEI STU a CVTI SR. RL je súčasťou projektu Robocoop financovaného z projektu Interreg.

GDPR: Robotická liga je on-line platforma na zdieľanie riešení. Za obsah a súhlas s publikovaním riešení, fotodokumentácie a videodokumentácie zodpovedá ten, kto riešenia na stránku nahral. Riešenia zostávajú v archíve zverejnené neobmedzene. Robotika.SK okrem toho archivuje e-mailové adresy tímov zadané v registrácii pre účel komunikácie s tímami. V prípade, že požadujete, aby niektoré fotografie, alebo mailové adresy boli zo stránky odstránené, napíšte na e-mail: pavel.petrovic@gmail.com. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadrujú súhlas s týmito pravidlami.