Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University 

Vitajte a pozrite si:

Oznamy:

Staviate radi roboty zo stavebníc LEGO? Ak áno, riešte Robotickú ligu!

Pravidlá

Ako hodnotíme?

Vaše riešenia si dôkladne prezrú títo štyria ľudia: Karolína - šikovná odborná asistentka z FMFI UK, Miška - z FMFI UK, Paľo z FMFI UK a Rišo - učiteľ na FEI STU, organizáciu súťaže koordinuje Paľo Petrovič - učiteľ na FMFI UK:

Každý z nich nezávisle od ostatných pridelí 0-3 body podľa toho, či riešenie je kompletné (obsahuje obrázky, video, program, dobrý popis a robot robí to, čo má) a nakoľko ich zaujme. Do tabuľky sa vám započíta aritmetický priemer. Vyhodnocujeme zvlášť slovenské a medzinárodné poradie.

Poznámka: Robotická liga je samostatná súťaž, ale je vhodná ako predsúťažný tréning pre iné súťaže a pripravuje ju združenie Robotika.SK v spolupráci s FMFI UK, FEI STU a CVTI SR. RL je súčasťou projektu Robocoop financovaného z projektu Interreg.

GDPR: Robotická liga je on-line platforma na zdieľanie riešení. Za obsah a súhlas s publikovaním riešení, fotodokumentácie a videodokumentácie zodpovedá ten, kto riešenia na stránku nahral. Riešenia zostávajú v archíve zverejnené neobmedzene. Robotika.SK okrem toho archivuje e-mailové adresy tímov zadané v registrácii pre účel komunikácie s tímami. V prípade, že požadujete, aby niektoré fotografie, alebo mailové adresy boli zo stránky odstránené, napíšte na e-mail: pavel.petrovic@gmail.com. Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadrujú súhlas s týmito pravidlami.