Logo Interreg Slovakia-Austria European Regional Development Fund RoboCoop Project Logo Logo Robotika.SK Faculty of Electrical Engineering and Information Technology, Slovak University of Technology  Logo Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University  Centrum vedecko-technických informácií SR    Vlajka EU

Team name: RobotSapiens

Assignment: Palica von z vreca a preteky v jazde do kopca

Náš robot na vyberanie guličky z nádoby má jeden ultrazvukový senzor na zaznamenanie nádoby . Má aj rameno ktorým nádobu prevracia. Nášprvý robot je robot z prvej úlohy a jeho rýchlosti sú v prílohe . Náš lepší robot je popísaný vo videu. Najskôr sme si mysleli, že závažie robota spomalí a to sa aj stalo.A ešte sme zistili že čím je večí uhol tím je robot pomalší .

Photos:

Videos:

Programs:

Rating:

Riešené úlohy: Palica von z vreca a Preteky v jazde do kopca

1. Úloha 1 je spravená dobre. (3 body) V úlohe 2 mohli ste ukázať (alebo skôr mali) ako robot zdoláva kopec (aspoň jeden sklon). Grafy sú pekné, ale treba aj popísať, čo ktoré hodnoty znamenajú. Predpokladám, že hodnota x je POWER, ale nerozumiem čo je hodnota y. Takisto ak porovnávate 2 robotov, v tomto prípade so záťažou a bez nej, ukážte ako záťaž vyzerá. Tiež ste neuviedli skutočnú rýchlosť robota. (2 body)

2. Loptička - 2 b. Bežný pohár by sa asi nedal tak ľahko uchytiť ako špeciálne vyrobená krabička. Taktiež, Loptička sa môže nachádzať na ľubovoľnom mieste, nie len naľavo od robota - inde by ju nenašiel. Kopec - 2,5 b. Chýba video robota, ako vykonáva úlohu.

3. Veľmi dobre vymyslené, škoda, že robot je trocha nesamostatný a treba mu pomáhať. Mrzí nás aj to, že ste nezdokumentovali riešenie na viacerých rozličných polohách. 2 b. Druhá úloha je trošku nedorozumenie: nebolo úlohou spraviť robota, ktorý vylezie čo najstrmší kopec, ale spraviť rozličné merania. Na vašich grafoch nie je celkom jasné, čo je vlastne na nich zobrazené. Žeby na zvislej osi bol čas? V akých jednotkách? 0,01 sekundy? Minúty? Škoda, že ste na video nenakrútili aj priebeh merania. 1 b.

4. Za úlohu s loptičkou získavate 3 b a za úlohu s naklonenou rovinou 2,4 b. V druhej úlohe vám chýba video s názorným zobrazením, že sa robot pohybuje po naklonenej rovine.

Nevyužité body: 11.2875 + 1.975 = 13.2625.